Legislacja

Ratownik i ratownik medyczny w systemie szkolenia kandydatów na kierowców

14 czerwca 2022

Ratownik i ratownik medyczny w systemie szkolenia kandydatów na kierowców
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kto jest RATOWNIKIEM, a kto jest RATOWNIKIEM MEDYCZNYM? Odpowiedź na tak postawione pytanie stała się clou interpelacji poselskiej. Czy strażak, policjant itd. po kursie i zdanym egzaminie KPP ma prawo prowadzić edukację w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców? Czy nasze przepisy są spójne i wystarczająco precyzyjne i czy resort infrastruktury podjął zmiany legislacyjne?

Interpelacja poselska. Grupa posłów zaadresowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie przeprowadzania zajęć dla kandydatów na kierowców. Zgłaszający - jak to uzasadniają - w związku z szeregiem pytań i wątpliwości zgłaszanych przez ośrodki szkolenia kierowców - zadali pytanie w kwestii przeprowadzania zajęć dla kandydatów na kierowców. Piszą: - W związku z poważnymi brakami kadrowymi, niezwykle ważną kwestią byłoby dopuszczenie do szkolenia ratowników posiadających zdany egzamin KPP. Zapytali: - Czy zajęcia teoretyczne i praktyczne, uwzględnione w programie szkolenia dla kandydatów na kierowców, mogą być przeprowadzane przez RATOWNIKA z ukończonym kursem i zdanym egzaminem KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY? Zwracamy uwagę, iż pytający mówią o RATOWNIKU, a nie o RATOWNIKU MEDYCZNYM. I tutaj znajdujemy istotę problemu.

Stanowisko resortu infrastruktury. Resort odpowiedzi udzielił ekspresowo. Odpowiedź brzmi:

- Zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) zajęcia podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu prowadzi m.in. osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem: lekarzy systemu, pielęgniarek systemu, ratowników medycznych.

Mając na względzie powyższe, jeżeli ratownik z ukończonym kursem i zdanym egzaminem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest ratownikiem medycznym, wtedy będzie uprawniony do przeprowadzania zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Odpowiadający - Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury - nie skwitował pytania jedynie powyższą informacją, dodał także: - Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym zakresie nie są obecnie planowane żadne zmiany. Jednakże z uwagi na istotę zgłoszonego problemu, uprzejmie informuję, że w toku przyszłych nowelizacji ww. przepisów zagadnienie to będzie przedmiotem szczegółowej analizy i zostanie wzięte pod uwagę przy opracowywaniu rozwiązań prawnych w powyższym zakresie.

Czyli wiemy, iż szkolenie może prowadzić RATOWNIK MEDYCZNY. Czy do ustawy o kierujących powinna być dopisana także - jako osoby uprawnionej do prowadzenia szkoleń w ośrodkach szkolenia kierowców - osoba po kursie i zdanym egzaminie KPP? Wydaje się, iż posiada ona wystarczający zakres wiedzy. Przecież przyszły kierowca musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. (jm)