Legislacja

Obowiązywanie znaku „Jazda na suwak” konsultowane

2 września 2016

84e7e0f33f2014a189e1acbb5a903f5357c39009

 

Sprawdziliśmy w archiwum Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS pierwsze informacje o konieczności wprowadzenia znaku drogowego “Jazda na suwak” publikowaliśmy w 2008 roku. Dzisiaj “Dziennik Gazeta Prawna” donosi o zamierzeniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: “Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić nowy znak regulujący sposób poruszania się w miejscach zwężenia dróg”. Taki właśnie sposób wprowadzenia płynności jazdy, a przez to unikania korków uznano powszechnie za jeden z najlepszych sposobów rozwiązania tego problemu. Takie właśnie znaki drogowe coraz częściej trafiają na ulice, nie ma ich w stosownych przepisach i wykazach wzorów znaków drogowych. Dziennik precyzuje: Tablice informujące o jeździe na suwak mogą być dziś stosowane (np. w przypadku wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w związku z remontem) jako uzupełnienie znaku A-30, czyli inne niebezpieczeństwo. Z tym że pokazany na znaku sposób jazdy na suwak nie jest wymogiem dla kierujących, lecz jedynie sugestią. Zmiana ma trafić do przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. - Kierowca, który nie zastosuje się do sposobu jazdy wynikającego ze znaku, popełni w tej sytuacji wykroczenie z art. 92 ust. 1 kodeksu wykroczeń - mówi Adam Jasiński, prawnik specjalizujący się w prawie drogowym. Nie ma przy tym znaczenia, że zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. - Zgodnie z art. 5 tej ustawy kierujący musi w pierwszej kolejności stosować się do znaków drogowych, nawet wówczas gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania – wskazuje prawnik. Oznacza to, że w przypadku, gdy na zwężeniu opatrzonym znakiem jazdy na suwak dojdzie do stłuczki, winny będzie ten, kto pojechał niezgodnie z kolejnością.

(546-2)