Legislacja

Od kiedy będziemy mogli zachować dotychczasową tablicę rejestracyjną?

9 lipca 2021

Od kiedy będziemy mogli zachować dotychczasową tablicę rejestracyjną?
(fot. Krzysztof Chrobak)

W Sejmie odnotowano zgłoszenie interpelacji poselskiej zaadresowanej do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji w sprawie obiecanej możliwości zachowania dotychczasowej tablicy rejestracyjnej pojazdu. Potrzebny tylko komunikat, przepis jest.

Poseł Wojciech Zubowski zgłosił interpelację w sprawie w sprawie wydania komunikatu do ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającego zachowanie dotychczasowej tablicy rejestracyjnej pojazdu (interpelacja nr 25133 [kliknij]). Wystąpienie nawiązuje do obowiązującego tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Przypomnijmy - przepisy zostały uchwalone w roku ubiegłym. - Część uchwalonych wtedy przepisów weszła już w życie, znacząco upraszczając funkcjonowanie zmotoryzowanej części naszego społeczeństwa. Znaczącą zmianą jaka została wtedy uchwalona jest możliwość pozostawienia tablicy rejestracyjnej pojazdu w przypadku jego sprzedaży poza powiat, w którym był on dotychczas zarejestrowany. Obecnie w takiej sytuacji konieczne jest oddanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych i odebranie nowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz sprawia, że pula dostępnych tablic coraz szybciej się wyczerpuje. Nowe przepisy, które chociaż zostały już uchwalone, zawierają następując zapis: Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu. Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami komunikat ten wciąż nie został jeszcze wydany. Ustawa nie nakłada terminu w jakim ma zostać wspomniany komunikat, jednakże wskazać należy, że im szybciej to się stanie, tym szybciej rejestrujący używane pojazdy, będą zwolnieni z konieczności ponoszenia opłat za wydanie nowych tablic, oraz zmniejszy się liczba wydawanych tablic rejestracyjnych.

Poseł przekonuje: - Powinno to wpłynąć pozytywnie na obywateli, dlatego zwracam się z następującymi pytaniami: Kiedy planuje się wydać wspomniany w ustawie komunikat, umożliwiający zachowanie dotychczasowej tablicy rejestracyjnej? Czy prace nad tym komunikatem są już procedowane, a jeśli tak to na jakim są etapie?

W pierwszych dniach maja br. nastąpiła zmiana na stanowisku ministra odpowiedzialnego za cyfryzację - w tym CEPiK - w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odszedł pełniący te obowiązki od ponad 3 lat Marek Zagórski. W jego miejsce powołany został były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, dziś sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa - czekamy na odpowiedź. (jm)