Legislacja

Oplata e-TOLL obniżona do 70% dotychczasowej

23 września 2021

Oplata e-TOLL obniżona do 70% dotychczasowej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwa wygaszanie obowiązującego do 30 września br. systemu poboru opłat - viaTOLL. Zmieniany będzie na nowy - e-TOLL. Oczywiście wchodzące w życie z dniem 1 października zmiany opłat drogowych dotyczą pojazdów ciężarowych, przejazdu po drogach krajowych i autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Dziś opublikowano projekt rozporządzenia obniżający stawki opłaty elektronicznej do wysokości 70% dotychczasowych.

Nowe rozporządzenie. W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (2021.32) dodaje dodany zostanie nowy paragraf w brzmieniu: „§ 4a. Od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy, o której mowa w §3 pkt 1 i 2, wynosi 70% wysokości stawek określonych w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia.”. Podsumujmy - proponowane zmiany wprowadzają obniżenie stawki opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka do wysokości 70%. Przypomnijmy nowy system opłat - e-TOLL - dotyczy użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Autorzy projektu rozporządzenia uzasadniają: - Obniżona stawka opłaty elektronicznej została wprowadzona ustawą z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595). Wprowadzenie zryczałtowanej opłaty w wysokości 70% stawki przez okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest formą udziału Państwa w partycypacji kosztów poniesionych na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do elektronicznego naliczenia opłaty za przejazd i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku, w tym przewoźników, którzy są zobowiązani do wyposażenia pojazdów w OBU, ZSL albo urządzenie mobilne. Wejścia w życie rozporządzenia nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

e-TOLL. Z dniem 1 października br. dotychczasowy system poboru opłat nazywany - viaTOLL zastąpiony zostanie nowym - e-TOLL. Pobór opłaty elektronicznej będzie dokonywany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) wyłącznie za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują o przygotowanie do nowej organizacji ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Przewoźnicy będą korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL. Nowy system już działa - od 24 czerwca br. Zarejestrowano w nim już ponad 300 tys. pojazdów. Tymczasem opłaty należy uiszczać tylko w jednym systemie. Każdy użytkownik musi wyrejestrować się z systemu viaTOLL i może to zrobić zarówno przed - jak i po 30 września [kliknij - etoll.gov.pl]. Przypominamy, iż w związku z wygaszeniem systemu poboru opłat viaTOLL od 1 października br. zmiany organizacji ruchu w Miejscach Poboru Opłat (MPO) wystąpią na odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica. Użytkownicy pojazdów lekkich (o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony) do 30 listopada 2021 r. mogą również korzystać z manualnego sposobu poboru opłat.

Już z 1 grudnia br. kolejne zmiany - na odcinkach autostrad płatnych A2 i A4 przejazd będzie płynny bowiem poniesione zostaną szlabany. (jm)