Legislacja

Podkomisja rozpatrzyła projekt ustawy tzw. badaniowej

7 października 2022

Podkomisja rozpatrzyła projekt ustawy tzw. badaniowej
Posłowie, (od lewej) Jerzy Polaczek, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Piotr Król, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie w dniu 6 października 2022 r. [kliknij]

W Sejmie RP prace zakończyła Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540 [kliknij]) wyłoniona przez Komisję Infrastruktury [kliknij] (posiedzenia odbyły się w dniach: 29 września oraz 4 [kliknij] i 6 [kliknij] października 2022 r.).

W dniu wczorajszym - 6 października br. - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540 [kliknij]) rozpatrzyła przywołany projekt. Przystąpiono do szczegółowego procedowania, w tym zgłoszono kolejne poprawki, wysłuchano wyjaśnień przedstawicieli resortu infrastruktury oraz cyfryzacji oraz opinii reprezentantów strony społecznej. Podejmowano następujące kwestie (wg kolejności zgłaszania): modyfikacji definicji pojazdu zabytkowego; uprawnień diagnostów, prowadzenia fotograficznej dokumentacji pojazdów zgłaszanych do badań technicznych; sposobu gromadzenia dokumentacji w stacjach kontroli pojazdów (w okresie przejściowym); instytucji rekontroli badania technicznego (na wniosek właściciela pojazdu); formuły zapisu „opłata” i „koszty”; kwestii znoszonej opłaty ewidencyjnej i równocześnie wprowadzenia obowiązku pobierania przez skp opłaty karnej za brak przeglądu przeprowadzonego terminowo; przygotowania kandydata na diagnostę, jego praktyki, wykształcenia (w tym dodania kolejnego typu wykształcenia), wieku, posiadania szkoleń specjalistycznych (czyli nie likwidacji tych ostatnich, a utrzymania) itd.; zapisów dopuszczających przeprowadzanie badań techniczne przez diagnostów zatrudnionych w skp, ale też przedsiębiorców osobiście; kontroli prowadzonych przez Transportowy Dozór Techniczny; wynagrodzeń diagnostów; ograniczeń dostępu do egzaminów na diagnostów; dostępności/terminów egzaminów prowadzonych przez TDT; waloryzacji opłat stawek za badania techniczne (wskaźnik ogłaszany corocznie przez Prezesa GUS); sankcji finansowych - karania przedsiębiorców oraz oczywiście kwestii niezmiennych od lat stawek opłat za badania techniczne pojazdów.

Odnosząc się do apelu w sprawie stawek za badania techniczne wiceminister Rafał Weber wyjaśniał: - Dlaczego na tę chwilę nie zamierzamy podnosić stawek za badania techniczne pojazdów? Chcemy wprowadzić system, który sprawi, że więcej pojazdów - szczególnie te, które są w ewidencji, a nie są wykazane jako badane - właśnie trafiały na stacje kontroli pojazdów - były badane. Pokazywałem tę lukę - 7 mln 700 tys. pojazdów jest zarejestrowanych (i tutaj nie mówię o pojazdach archiwalnych, bo one nie są w tej statystyce ujęte) - i nie podlega badaniom technicznym. Tj. 26% wszystkich pojazdów, które są zarejestrowanych. W mojej ocenie ta ustawa tą lukę zniweluje. Tym bardziej, że pojazdów nieubezpieczonych jest dwa razy mniej niż niebadanych. (…) Liczba pojazdów, która na podstawie tej ustawy powinna się w stacjach kontroli zwiększyć będzie równała się z większymi wpływami (…). Mam nadzieję, że jeżeli ta ustawa wejdzie, to spowoduje, że ci właściciele stacji kontroli pojazdów, albo ci diagności, których nazwałem „reksiami” - ich jest zdecydowanie mniej niż tych uczciwych, ale są (…) - że ta ustawa pozwoli ograniczyć liczbę stacji kontroli pojazdów i takich diagnostów, którzy w sposób nierzetelny podchodzą do swoich obowiązków. Tak, mam taką nadzieję, że ta ustawa ten cel wypełni.

Za przyjęciem projektu ustawy z przyjętymi/przegłosowanymi poprawkami głosowało 8 posłów, w tym: ZA - głosowało 5 osób, PRZECIW - 3 osoby, nikt się nie wstrzymał. I tak Podkomisja przyjęła projekt ustawy wraz z poprawkami, dalsze procedowanie odbędzie się w Komisji Infrastruktury, której posiedzenie prawdopodobnie odbędzie się za dwa tygodnie. (jm)