Legislacja

Pojazdy policyjne mają być lepiej widoczne

12 listopada 2021

Pojazdy policyjne mają być lepiej widoczne
Kontrastowe, wielobarwne i odblaskowe oznakowanie rozmieszczone na większej powierzchni nadwozia pojazdu policyjnego stosowane jest m.in. we Francji, ale raczej nie ma tu przesady (fot. Jolanta Michasiewicz)

RCL opublikowało projekt  rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [kliknij]. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło rozwiązać problem widoczności i rozpoznawalności patroli policyjnych.

Uzasadnienie zmian. Ministerstwo Infrastruktury w najnowszym projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów proponuje rozwiązanie problemu widoczności i rozpoznawalności pojazdów policyjnych. Uzasadnia: - Widoczność i rozpoznawalność patroli policyjnych są nie tylko jednymi z istotnych elementów oddziaływania prewencyjnego, skłaniającymi użytkowników dróg do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo w miejscach prowadzonych kontroli ruchu drogowego bądź innych interwencji albo przy zabezpieczaniu wypadków drogowych. Celem projektowanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji pełniących służbę bezpośrednio na drodze oraz innych uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę widoczności i rozpoznawalności pojazdów policyjnych. I dalej czytamy: - Istniejące regulacje, ściśle określające liczbę ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych oraz sposób oznakowania pojazdów policyjnych, powodują, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów. Projektując obecne regulacje uwzględniono obecny rozwój technologiczny oraz obecne europejskie trendy w oznakowaniu pojazdów policyjnych. W projekcie wprowadzono stosowne przepisy przejściowe, w celu rozstrzygnięcia kwestii dopuszczenia do ruchu pojazdów Policji oraz Żandarmerii Wojskowej, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie spełniały wymagań wskazanych w niniejszym projekcie.

Zakres nowelizacji. Mają to być zmiany poprawiające widoczność pojazdu niezależnie od rodzaju oświetlenia i warunków atmosferycznych, czy porę dnia, ma być zwiększony kontrast pomiędzy pojazdem a otoczeniem. Zaproponowane zmiany dotyczą trzech zasadniczych elementów oznakowania pojazdów policyjnych:

1) zwiększenia liczby ostrzegawczych sygnałów błyskowych;

2) wprowadzenia dodatkowych elementów odblaskowych;

3) braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego „POLICJA”.

Przechodząc do szczegółów - dla przykładu: zmiana dotycząca dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych obejmuje zwiększenie ich liczby z dziesięciu na trzydzieści. Większa liczba punktów świetlnych ma pozwolić na optymalne wykorzystanie powierzchni i elementów pojazdu jako miejsca montażu tego typu sygnalizacji ostrzegawczej. Kolejna zmiana dotyczy oznakowania pojazdu policyjnego dodatkowymi elementami odblaskowymi w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach. Poprawa widoczności i rozpoznawalności pojazdów służb policyjnych w krajach członkowskich OECD/UE została osiągnięta poprzez stosowanie proponowanych zmian w zakresie uprzywilejowania i oznakowania pojazdu policyjnego. Kontrastowe, wielobarwne i odblaskowe oznakowanie rozmieszczone na większej powierzchni nadwozia pojazdu policyjnego stosowane jest m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, Holandii, Norwegii, Danii. Wykorzystanie dużej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych oraz wyświetlacze na dachu pojazdu to rozwiązania, które coraz powszechniej znajdują się w najnowocześniejszych pojazdach policyjnych – informują autorzy zaproponowanej nowelizacji.

Projekt został skierowany do uzgodnień. (jm)