Legislacja

Poseł Lassota pyta ministra Brudzińskiego

10 stycznia 2019

Poseł Lassota pyta ministra Brudzińskiego
Józef Lassota, poseł III, VII oraz VIII kadencji Sejmu RP (fot. ze zbiorów posła J. Lassoty)

Poseł Józef Lassota tym razem swoją interpelację adresuje do Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sprawa dotyczy „nierzetelnego pomiaru prędkości pojazdów przez policyjne urządzenia typu PolCam czy VideoRapid.

Dzięki uprzejmości Józefa Lassoty jeszcze przed publikacją możemy poinformować naszych Czytelników o kolejnej interpelacji poselskiej, ta ws. nierzetelnego pomiaru prędkości pojazdów przez policyjne urządzenia typu Polcam czy VideoRapid. Poseł informuje ministra, iż coraz częściej zgłaszają się do niego osoby z prośbą o interwencję właśnie w sprawie pomiarów prędkości. Uzasdnia: - Istotą sprawy i problemem jest to, że wideorejestratory w radiowozach zapisują ich własną prędkość, a nie prędkość kontrolowanego samochodu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest zachowanie takiej samej odległości pomiędzy pojazdami (tj. pojazdem, którego prędkość jest mierzona i pojazdem, w którym zainstalowany jest prędkościomierz) na początku i na końcu pomiaru, co w normalnych warunkach drogowych jest praktycznie niemożliwe. Tutaj poseł przywołuje konkretny przykład sytuacji z Lublina, sprawy która znalazła swój finał w sądzie. Wyrok Sądu Rejonowego w Lublinie z 28 listopada 2017 r. (sygn. akt III W 1540/16), uzasadniano m.in., że materiał dowodowy dostarczony przez Policję pozwalał jedynie na bezsporne ustalenie prędkości radiowozu, natomiast nie pozwalał na poczynienie ustalenia pewnego co do prędkości pojazdu obwinionego. Sąd zwrócił uwagę na to, że wideorejestratory w radiowozach zapisują ich własną prędkość, a nie prędkość kontrolowanego samochodu. Ten sam sąd – jak informuje poseł - przyznał, że stosowanie urządzenia PolCam jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dz.U. 2014 poz. 281), ale jak zauważył „w XXI wieku, przy aktualnym poziomie rozwoju technologicznego, musi zastanawiać wykorzystywanie przez organy państwa do pomiarów prędkości w ruchu drogowym urządzenia, które nie jest w stanie ustalić prędkości pojazdu poddawanego kontroli, a dla ustalenia prędkości tego pojazdu wykorzystuje zawodny i podatny na zakwestionowanie system pomiaru prędkości radiowozu". Dodać należy, że policja nie była w stanie wyjaśnić, jak to możliwe, że kierowca przez 30-40 m hamuje, a na nagraniu nie widać spadku prędkości.

Nagranie z wideorejestratora samochodowego nie może być obiektywnym dowodem w sprawie sądowej. Potwierdza to również wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2018 r. (sygn.. akt III W 34/17) wraz z opinią biegłego.

W obu sprawach Sąd uniewinnił oskarżonych, a mimo to Policja codziennie dalej wystawia na tej podstawie mandaty karne. Poseł Józef Lassota postanowił skierować następujące pytania do ministra Joachima Brudzińskiego:

1. Czy Pan Minister zamierza podjąć jakiekolwiek działania w powyższej sprawie, tak aby problem ewidentnie wadliwych wideorejestratorów został rozwiązany?

2. Czy wszystkie wideorejetratory używane obecnie przez Policję spełniają wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dz.U. 2014 poz. 281?

3. Ile w 2018 r. zostało wystawionych mandatów karnych na podstawie pomiaru wideorejestratorem?

4. Dlaczego, pomimo wyroków Sądowych z 2017 r. i 2018 r. (przytoczonych w tekście interpelacji) MSWiA dalej wykorzystuje zawodny i podatny na zakwestionowanie system pomiaru prędkości wideorejestratorem?

Wraz z posłem J. Lassotą czekamy na odpowiedź ministra resortu spraw wewnętrznych i administracji, pozostajemy w nadziei, iż tym razem jej termin nie będzie przedłużony, jak to ma miejsce w jednej z ostatnich odpowiedzi. (jm)