Legislacja

Dla uporządkowania rynku "taksówkarskiego"

10 stycznia 2019

Dla uporządkowania rynku "taksówkarskiego"
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Informacja Ministerstwa Infrastruktury ws. przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Celem Ministerstwa Infrastruktury jest uporządkowanie rynku "taksówkarskiego" przewozu osób w Polsce. Założeniem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (UD 277) jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkich podmiotów gospodarczych wykonujących tę samą usługę - przewóz osób - dotyczą takie same przepisy. Dotyczy to w szczególności rejestracji działalności, bezpieczeństwa podróżnych i spraw podatkowych.

Projekt nie jest skierowany przeciwko żadnemu konkretnemu podmiotowi gospodarczemu i nie ma na celu dyskryminacji którejkolwiek z firm świadczących takie usługi.

Nowelizacja została skierowana do Komitetu Stałego Rady Ministrów 1 października 2018 r. 4 października 2018 r. projekt był przedmiotem obrad Komitetu Stałego i został skierowany do prac w Komisji Prawniczej w celu uzupełnienia projektu o rozwiązania rekomendowane przez Komitet Stały RM.

W dniach 17 października 2018 r. i 26 listopada 2018 r. projekt był przedmiotem posiedzeń Komisji Prawniczej, podczas których nad tekstem projektu pracowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rządowego Centrum Legislacji. 18 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, dotyczące tego projektu.

Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji i wszyscy zainteresowani, w tym dziennikarze, mogą się z nim zapoznać (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152).

Każdorazowo po zakończeniu danego etapu legislacyjnego aktualna wersja projektu była umieszczana na stronie internetowej RCL, w celu możliwości zapoznania się zainteresowanych podmiotów z jego treścią.

List Ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka jest datowany na 25 października 2018 r. Jak wynika z przebiegu procesu legislacyjnego, prace nad projektem ustawy nie zostały wstrzymane. Nieprawdą jest, że pod wpływem listu Pani Ambasador nastąpiła ingerencja Ministerstwa Infrastruktury w rozwiązania zawarte w projekcie. Główne propozycje rozwiązań od początku procedowania ustawy nie uległy zmianom.

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy Ministerstwo Infrastruktury