Legislacja

Posłowie apelują o nowelizację przepisów dot. hulajnogistów

22 grudnia 2022

Posłowie apelują o nowelizację przepisów dot. hulajnogistów
(fot. PEXELS)

Grupa posłów zgłosiła interpelację adresowaną do ministra infrastruktury w sprawie regulacji dotyczących warunków technicznych hulajnóg elektrycznych. Pytają czy lub kiedy resort podejmie prace nad zmianami legislacyjnymi. Apelują o poprawę bezpieczeństwa hulajnogistów i innych uczestników ruchu drogowego. Sugerują limit prędkości w granicach 6-8 km/godz.

Zgłaszający interpelację nr 37670 [kliknij] w sprawie regulacji dotyczących warunków technicznych hulajnóg przypomnieli, iż rozporządzeniem z 6 października 2021 r. uregulowana została kwestia dotycząca warunków technicznych hulajnóg elektrycznych. Dzięki nowelizacji - Prawa o ruchu drogowym nałożone zostały również liczne ograniczenia na kierujących hulajnogą elektryczną. W ustawie znalazła się definicja określająca hulajnogę elektryczną jako „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe” i wprowadza ograniczenie możliwej prędkości hulajnogi do 20 km/h. Ustawa nakazuje również kierującemu hulajnogą elektryczną, podobnie jak kierującemu rowerem, poruszanie się po drodze dla rowerów, drodze dla pieszych lub korzystanie z pasa ruchu dla rowerów, wprowadzając jedynie dla kierujących rowerem obowiązek jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Jednocześnie ww. rozporządzenie wprowadza limit wagowy dla hulajnogi - tj. 30 kg. To tyle tytułem wstępu, następnie posłowie oceniają, iż „powyższe regulacje prawne jednak nie zapewniły bezpieczeństwa na polskich drogach”. Podkreślają fakt, że polskie ustawodawstwo nie skorzystało z rozwiązań zastosowanych w krajach zachodnioeuropejskich, wynikających z merytorycznych przesłanek. Wskazują na kraje, które wprowadziły wyraźny limit prędkości na drogach dla pieszych, oscylujący w granicach 6-8 km/godz. Więcej, np. w Niemczech dodatkowo nałożony został obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej każdej hulajnogi elektrycznej. Przyznają jednocześnie, że także u nas szereg firm - indywidualnie, dobrowolnie i w porozumieniu z władzami miast - wprowadziło już podobne ograniczenia np. w Sopocie (molo), czy w Krakowie (rynek). Wskazując na umieszczony w naszym krajowym rozporządzenia limit wagowy 30 kg nie był ustalany na podstawie analiz technicznych lub badań (w żadnym państwie europejskim nie obowiązuje). Powstaje obawa, że może zaistnieć sytuacja, w której na europejski rynek zostaną wprowadzone korzystające z nowych technologii, innowacyjne hulajnogi, których dopuszczenie na rynek polski okaże się niemożliwe, przez co Polska nie będzie mogła skorzystać z rozwoju technologicznego, nieograniczonego w innych państwach.

Autorzy wystąpienia przywołują statystyki policyjne dokumentujące, że do końca maja kierujący hulajnogami elektrycznymi uczestniczyli w 132 wypadkach i 256 kolizjach drogowych. Zginęły dwie osoby, a 137 zostało rannych. W 49 wypadkach sprawcą zdarzenia był kierujący hulajnogą elektryczną. Przyczynami zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych - według krajowych operatorów - są: niedostosowanie prędkości, korzystanie z pojazdu przez więcej niż jedną osobę, utratę przyczepności, niewyhamowanie pojazdu oraz niestosowanie się do zasad ruchu, nie zaś z powodu limitu wagowego. Obowiązek dostosowania wagi jest również bardzo trudny do egzekwowania, bowiem straż miejska i Policja nie posiadają łatwo dostępnych narzędzi do badania wagi. W praktyce oznacza to, że takie kontrole są sporadyczne, a nawet gdyby dochodziło do nich częściej, nie ma możliwości ukarania operatora floty hulajnóg.

Posłowie pytają ministra infrastruktury czy planowane są zmiany przepisów prawa, które skutecznie zapewnią bezpieczeństwo, zarówno dla kierujących hulajnogami elektrycznymi, jak i dla innych uczestników ruchu? Jeżeli tak, na jakim są etapie? Jeżeli nie, kiedy ministerstwo planuje podjąć takie działania? Jakie analizy techniczne lub badania naukowe ekspertów były brane pod uwagę podczas prac nad obecnie obowiązującymi przepisami? Dlaczego nie zostało wprowadzone ograniczenie prędkości dla kierujących hulajnogami elektrycznymi po drodze dla pieszych? Dlaczego został wprowadzony limit wagowy dla hulajnogi elektrycznej? W jaki sposób ministerstwo zamierza wyeliminować problem coraz częstszych wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi?

Ciekawy jesteśmy, czy wraz z nowym sezonem będziemy mieli także znowelizowane akty przepisy? (jm)