Legislacja

Potrzebna nowelizacja tzw. „czerwonej książki”

2 listopada 2016

3ae67d72cf1cba6ab733db28f543dfe3111a06f6

(549-10)

Od lat wiadomo, że potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tzw. “czerwonej książki”) wydanej w 2003 roku (2003.220.2181). Na zlecenie resortu infrastruktury powstało nawet opracowanie “Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, którego autorem jest konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów jako liderem. Nowe propozycje oparto na przepisach obowiązujących w krajach o najwyższym poziomie brd: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii i Niemiec. - Obecny układ “czerwonej książki” jest nieczytelny - wyjaśnił Tomasz Krukowicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podczas konferencji SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016. - Konieczne jest ujednoznacznienie zapisów i zastosowanie odpowiedniego, prostszego języka. Zaproponowano podział na dwie części: pierwsza dotyczy inżynierii ruchu, druga, techniczna, dotyczy instalacji elektrycznych, wymagań dla urządzeń, sposobów budowy i konserwacji i innych zagadnień organizacyjnych. Każda z części zawiera kilka rozdziałów.