Legislacja

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego

12 kwietnia 2017

Prawo jazdy bez obowiązku egzaminu teoretycznego

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy (2017.761). I tak zasady wymiany dokumentów są następujące: osoba posiadająca tajwańskie prawo jazdy ubiegająca się o wydanie polskiego prawa jazdy powinna spełniać warunki określone w art. 14 ust. 1 przywołanej ustawy, z wyjątkiem warunku określającego obowiązek złożenia z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego. Czyli ten egzamin nie obowiązuje posiadaczy tajwańskiego prawa jazdy. Natomiast do wydania polskiego prawa jazdy osobie posiadającej tajwańskie prawo jazdy stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 oraz § 10 ust. 1-6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  w zakresie wymiany zagranicznego prawa jazdy, przy czym organ wydający polskie prawo jazd. Wydanie aktu jest to związane z wejściem w życie w dniu 12 lutego 2012 roku listu intencyjnego w sprawie wymiany praw jazdy podpisanego przez Ministra Infrastruktury RP i Ministra Transportu i Komunikacji na Tajwanie. Projekt rozporządzenia trochę „poleżakował”, ale już jest wydany, wchodzi w życie z dniem 12 maja 2017 r. (jm)