Legislacja

Doskonalenie przed egzaminem

17 lipca 2017

Doskonalenie przed egzaminem
Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. 29.7.2013. „Oferta WORD Warszawa dla ośrodków, instruktorów i kursantów”

Na łamach portalu PRAWO DROGOWE i tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS wracamy do projektowanej noweli ustawy o kierujących pojazdami. Czekamy na publikację ministerialnego tekstu i właśnie ten czas to doskonały moment na dyskusje i opinie jeszcze przed publicznymi konsultacjami.

Dzisiaj zagadnienie doskonalenia umiejętności kandydatów na kierowców. Interpelację (nr 13786), w sprawie wprowadzenia w sprawie wprowadzenia powszechnej i ujednoliconej możliwości wynajmu placu manewrowego i pojazdu egzaminacyjnego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przez Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz przez instruktorów nauki jazdy, w celu odbycia jazdy próbnej w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, zgłosił poseł Krzysztof Sitarski. Adresat – oczywiście resort infrastruktury. Poseł uzasadnia: - Umożliwienie odpłatnego wykorzystania posiadanej infrastruktury Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, WORD przez Ośrodki Szkolenia Kierowców, OSK oraz przez instruktorów nauki jazdy, w celu odbycia jazdy próbnej w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, stanowiłoby istotna pomoc dla kursantów. Niektóre place manewrowe mają ograniczone wymiary oraz pochyłą nawierzchnię. I natychmiast pada podstawowe pytanie o: stanowisko ministerstwa w sprawach dotyczących wniosku i możliwości wprowadzenia w/w rozwiązania. - Oprócz ułatwionego dostępu do tzw. placu manewrowego, ważna by była możliwość próbnej jazdy przy użyciu pojazdów egzaminacyjnych w celu odbycia jazdy próbnej przed przystąpieniem do egzaminu państwowego - kontynuuje poseł i pyta: - Czy możliwość jazdy próbnej pojazdem WORD w celu przeprowadzenia szkolenia doskonalącego dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na prawo jazdy będzie możliwa?

- Istotną kwestią jest też ujednolicenie warunków korzystania z placów manewrowych i pojazdów WORD. Chodzi o to, by jazdy próbne odbywały się pod nadzorem instruktora z OSK, a podczas trwania jazdy próbnej na placu manewrowym mogła tylko przebywać wyłącznie osoba ubiegająca się o prawo jazdy określonej kategorii - podsumowuje poseł Krzysztof Sitarski.

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS już w 2013 roku informowała o propozycji WORD Warszawa wykorzystania placu manewrowego ośrodka egzaminowania do jazd próbnych organizowanych dla kandydatów na kierowców. Sposób i zakres korzystania z placu uregulowano precyzyjnie w specjalnie opracowanym regulaminie, określono inne zasady, terminy oraz cennik. Podobne działania podjęły chyba wszystkie ośrodki egzaminowania w kraju.

Mamy jednak wątpliwość - czy ta możliwość była powszechnie wykorzystywana? Zapytamy „u źródła” i poinformujemy Państwa. Tymczasem czekamy na wszelkie w tym zakresie wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl Wszystkie prześlemy do Zespołu i Departamentu pracującym nad projektem ustawy.