Legislacja

Projekty rozporządzeń o szkoleniu i o egzaminowaniu podpisane do publikacji

22 września 2016

e2086c6ca0574376cbfc217f6b6a52249c7e0ce6

Jak podaje Rządowe Centrum Legislacyjne w dniu 22 września br. wpłynęły uzgodnione i podpisane do publikacji teksty rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa: zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz drugiego zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowaniai uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Projekty zostały uzgodnione międzyresortowo, uzyskały także pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odbyły się konsultacje publiczne. Przypomnijmy w połowie lipca odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej, nowele były rozpatrywane pod względem legislacyjno-redakcyjnym. Po uwzględnieniu uwag Komisji projekt został przekazany do podpisu ministra. Najpóźniejsza data ich publikacji – jak to określa RCL- “w trakcie ustalania”. Przepisy obu mają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem zapisów, które będą obowiązywały po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

(547-1)