Legislacja

Przegłosowano wniosek o powołanie podkomisji stałej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

19 grudnia 2019

Przegłosowano wniosek o powołanie podkomisji stałej ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego
iTV Sejm. Transmisja posiedzenia Komisji Infrastruktury 19.grudnia 2019 r. [kliknij] (fot. screen)

W Sejmie właśnie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Rozpatrzono wniosek w sprawie powołania podkomisji stałych – o czym wcześniej informowaliśmy na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.

Zgodnie z art. 165 Regulaminu Sejmu Komisje mogą ze swojego składu powoływać podkomisje określając ich skład i zakres działania. Powołanie tych podkomisji wymaga zgody Prezydium Sejmu. Czyli dopiero po tej akceptacji składy mogą być wyłonione.

Zgłoszone propozycje podkomisji: ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; ds. transportu kolejowego; ds. transportu lotniczego; ds. transportu drogowego, drogownictwa i poczty; ds. monitorowania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury oraz ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Posłowie uwag nie zgłosili. W głosowaniu przyjęto wniosek o powołanie podkomisji stałych: za głosowało 33. Posłów, przeciw - 0 i sprzeciwów - 0.

Tak więc wniosek przegłosowano i teraz trafi on do Prezydium Sejmu. (jm)