Legislacja

Bezpieczeństwo pieszych. Czy będzie podkomisja stała?

13 grudnia 2019

Bezpieczeństwo pieszych. Czy będzie podkomisja stała?
Druk nr 48. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij]

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 48) - jak poinformowała Kancelaria Sejmu - został skierowany do I czytania do Komisji Infrastruktury. Projekt dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem.

Komisja stała. Tymczasem w projektowanym porządku obrad Komisji w dniach 18-19 grudnia br. pomieszczono: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43); rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania podkomisji stałych oraz informację Ministra Infrastruktury na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą o 2025 r.)”. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, iż jedna z przyszłych podkomisji stałych może zająć się zagadnieniami bezpieczeństwa pieszych. Czy tak się stanie? Wydaje się to wysoce prawdopodobne, albowiem np. kwestie poprawy sytuacji pieszego na przejściu dla pieszych dziś są zdecydowanie priorytetowymi, a przepis bezwzględnego pierwszeństwa na pasach nie jest to jedynym zagadnieniem poprawiającym bezpieczeństwo pieszego na drodze. Przywołajmy słowa premiera Mateusza Morawieckiego: - Potrzebne są zmiany w przepisach i poważna wynikająca z nich polityczna deklaracja: koniec z piractwem drogowym. Bezpieczeństwo naszych rodzin, a szczególnie dzieci w drodze do szkół oraz w miejscach, gdzie najczęściej przechodzą przez ulice wymaga naszej szczególnej troski i wprowadzenia pragmatycznych regulacji.

Dwa projekty. Wyjaśnijmy także – w związku z mylnymi informacjami pojawiającymi się w niektórych tytułach medialnych – projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku 48 – jest projektem poselskim. Istnieje projekt rządowy – zapowiedziany jako już przygotowany – którego treść nie została jeszcze opublikowana. Tak więc mamy dwa projekty, brzmienie pierwszego znamy, drugi został tymczasem zapowiedziany. (jm)