Legislacja

Przepisy dot. uto? Na wiosnę 2020 – odpowiada minister

22 października 2019

Przepisy dot. uto? Na wiosnę 2020 – odpowiada minister
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Konferencja prasowa, Warszawa 18 października 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na pytanie dziennikarza informuje, iż trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Chcielibyśmy, aby przepisy (dotyczące UTO) weszły w życie wiosną przyszłego roku – konkluduje.

Z datą 7 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, projekt zawierający przepisy regulujące zasady ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO). Nowelizacji będą podlegały dwie ustawy- ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Miesiąc trwały konsultacje publiczne. Zgłoszono wiele uwag i opinii. Zarówno organizacji, ekspertów, ale też osób prywatnych. Kolejny etap to odniesienie się wnioskodawcy – czyli Ministerstwa Infrastruktury – do uwag. Zapytany w tej sprawie minister Andrzej Adamczyk informował, iż prace trwają. Dodał, iż planowany termin obowiązywania przepisów to wiosna przyszłego roku: - Nie spodziewaliśmy się, że efektem konsultacji społecznych będzie tak dużo uwag i tak dużo różnorakich propozycji. One są dzisiaj szczegółowo analizowane. Chcielibyśmy, aby przepisy (dotyczące UTO) weszły w życie wiosną przyszłego roku. Mamy nadzieję, że projekt tej ustawy będzie jednym z pierwszych, którym będzie zajmował się rząd i Sejm". Dodajmy, uwag i opinii często wykluczających się.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań przeznaczone do używania na drodze publicznej powinny zostać dostosowana do wymagań określonych nowelizacją w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Przypomnijmy, obecnie w prawie polskim nie ma regulacji dotyczących m.inn. hulajnóg elektrycznych, deskorolek, segwayów, ich użytkownicy nadal traktowani są jako piesi. Omawiany projekt ustawy określa, iż UTO to pojazdy zasilane silnikiem elektrycznym i te kierują na drogi dla rowerów. Ekspansja hulajnóg elektrycznych trwa, właśnie ostatnio Lublin informował, iż dołączył do grona miast, które swoją infrastrukturę otworzyły dla UTO.

Po podsumowaniu i uwzględnieniu w projekcie propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji ten już nowy projekt zostanie skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. (jm)