Legislacja

Przesunięcie terminu CEPiK 2.0 uchwalone jednogłośnie

30 listopada 2016

cb030126dc187729032cbf6304e692ddc1a3f20b

b9615bc51a86c6a19f25139190f072b74eb7ff39

(551-80-81)

W Sejmie RP w trakcie drugiego dnia 31. Posiedzenia w głosowaniu nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk 997) posłowie bez dyskusji, jednogłośnie przegłosowali zaproponowany projekt aktu. Głosowało 428 posłów, tylu samo - 428 głosowało za, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. I tak - decyzją Izby zmodernizowana Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) zostanie uruchomiona 4 czerwca 2018 r. Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w szczególności na poziomie starostw - czytamy w komunikacie. Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw eliminuje lukę prawną pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego przepis umożliwiający wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h niezależnie od tego, czy doszło do zatrzymania rawa jazdy w trakcie kontroli Policji.

druk nr 997

Uchwalona ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zostanie przesłana do Senatu. Dodajmy, iż trwa 31 posiedzenie Senatu RP, kolejne zaplanowane jest na 14, 15 i 16 grudnia.