Legislacja

Przyczepy autobusowe - pasażerskie?

5 czerwca 2020

Przyczepy autobusowe - pasażerskie?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Krzysztof Gawkowski zaadresował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie zmiany przepisów ruchu drogowego dotyczących przyczep pasażerskich. Właśnie taka przyczepa byłaby tańsym i proekologicznym rozwiązaniem – sugeruje poseł. Obowiązujące przepisy zabraniają przewozu osob w ten sposób – przypomina resort. Jednak…

Przepisy w Polsce uniemożliwiają dla realizacji przewozów pasażerskich stosowanie przyczep autobusowych w połączeniu z autobusami o długości standardowej 11 metrów. Przyczepy takie były stosowane z powodzeniem jeszcze w latach 90., a rozwiązanie łączyło zalety związane z pojemnością autobusu przegubowego wraz z elastycznym dostosowaniem pojemności taboru do sytuacji ruchowej – przypomina poseł. Pomysłem dla rozwiązania problemów na wielu samorządowych liniach komunikacyjnych, ma być wycofanie wysokoemisyjnych autobusów przegubowych oraz wycofanie zwiększonej ilości kursów. Przyczepa pasażerska doczepisna w tzw. godzinach szczytu byłaby tańszych i proekologicznym rozwiązaniem – postuluje pomysłodawca rozwiązania. Takie właśnie rozwiązania stosują nasi sąsiedzi za zachodnią granicą, szczególnie popularne jest to rozwiązanie na połączeniach obsługujących dowozy szkolne.

Poseł zapytał: Czy rozważa Pan umożliwienie obsługi przewozów pasażerskich taborem złożonym z autobusu z przyczepą pasażerską? Czy w ministerstwie trwają prace nad odpowiednimi przepisami?

Resort ocenia, iż zasady przewozu osób określone w art. 63 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zabraniają przewozu osób w przyczepie autobusowej. I dalej czytamy: - Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Ministerstwo Infrastruktury nie rozważało dotychczas potrzeby zmian w przepisach mających na celu dopuszczenie możliwości przewozu osób w przyczepie autobusowej ciągniętej przez autobus komunikacji miejskiej lub podmiejskiej oraz autobus szkolny. Jednakże mając na względzie inicjatywę Pana Posła, resort infrastruktury przeprowadzi konsultacje ze środowiskiem branży autobusowej (producentów oraz użytkowników) w zakresie ewentualnych zmian w przepisach i dopuszczenia przewozu osób w przyczepie autobusowej ciągniętej przez autobus komunikacji miejskiej lub podmiejskiej oraz autobus szkolny. Po zakończeniu przedmiotowych konsultacji, resort infrastruktury poinformuje Pana posła o wynikach tych konsultacji i dalszych decyzjach resortu infrastruktury w przedmiotowej sprawie.

Czyli jest szansa, iż przyczepy autobusowe wrócą? Ciekawi jesteśmy wyników zapowiedzianych konsultacji. (jm)