Legislacja

Rejestr przedsiębiorców transportu drogowego dostępny dla całej UE

16 kwietnia 2019

Rejestr przedsiębiorców transportu drogowego dostępny dla całej UE
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (2019.690). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. - Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 (Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 206 z 09.08.2017, str. 3) - czytamy w przypisie do ustawy. Dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. Ewidencja przedsiębiorców prowadzona w KREPTD jest powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, gromadzone będą dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 13 lipca 2019 r. (jm)