Legislacja

Resort analizuje podwyższenie tzw. kilometrówek

8 stycznia 2020

Resort analizuje podwyższenie tzw. kilometrówek
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Obywatele ślą prośby o podniesienie stawek tzw. kilometrówki. Resort mówi trwają analizy dotyczące kwestii zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy i te będą stanowiły podstawę do podjęcia działań legislacyjnych.

W sprawie podniesienia stawek tzw. kilometrówki. W sprawie konieczności podniesienia stawek za tzw. kilometrówki wypowiedział się przedstawiciel resortu infrastruktury. - Do mojego biura poselskiego wpływają skargi i prośby w sprawie konieczności podwyższenia stawek tzw. kilometrówki – rekompensaty dla pracowników wykorzystujących prywatne pojazdy do celów służbowych. Autorzy powołują się na różne analizy, które potwierdzają, że aktualne przeciętne koszty eksploatacji samochodów osobowych, motocykli i motorowerów używanych w Polsce w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu są wyższe od obowiązujących ryczałtów. W ich ocenie, uwzględniając skumulowaną inflację od 2007 roku, obowiązująca stawka dla pojazdu o pojemności silnika pow. 900 ccm, zamiast 0,8358 zł, powinna wynosić minimum 1,12 zł - czytamy w interpelacji poseł Krystyny Skibińskiej. Co w tej sprawie resort? Czy zostaną podniesione stawki tzw. kilometrówki?

Stanowisko resortu infrastruktury. Minister Rafał Weber potwierdza liczne monity dotyczące podwyższenia stawek zwrotu kosztów za używanie przez pracowników do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (2002,27.271 z późn. zm.). Dowiadujemy się, iż w resorcie aktualnie trwają analizy w obszarze dotyczącym kwestii zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, których wyniki będą stanowiły podstawę do podjęcia działań legislacyjnych. Ponadto: - Mając na uwadze, że regulacje prawne dotyczące tzw. „kilometrówek” będą skutkowały wpływem na sektor finansów publicznych oraz na gospodarkę, przygotowanie propozycji rozwiązań wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podjęcie przez Ministerstwo Infrastruktury prac legislacyjnych w kwestii tzw. „kilometrówek” uzależnione jest od wyników powyższych analiz.

Kwota limitu za 1 km przebiegu pojazdu - 2020 rok dla samochodu osobowego uzależnione są od pojemności skokowej silnika samochodowego i wynoszą odpowiednio: stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego o poj. skok. do 900 cm3 - 0,5214 pln, o poj. skok. pow. 900 cm3 - 0,8358 pln, stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla motocykla wynosi - 0,2302 pln, stawka za 1 km przebiegu motoroweru  - 0,1382 pln.

Przypominamy - ostatnia zmiana stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu miała miejsce w 2007 roku. (jm)