Legislacja

Robert Dorosz. Już nie „pozycyjne boczne”, ale „obrysowe boczne”

18 maja 2023

Robert Dorosz. Już nie „pozycyjne boczne”, ale „obrysowe boczne”
Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tanowie oraz DZIENNIK USTAW z 2022 r. poz. 2803. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (kliknij0 (fot. ze zbiorów Autora/screen)

Wyrazy „pozycyjne boczne" zastąpiono wyrazami „obrysowe boczne" - zwraca uwagę Robert Dorosz, egzaminator nadzorujący w MORD Tarnów. Ta niewielka zmiana nie została zauważona przez niektórych instruktorów przygotowujących osoby do egzaminu praktycznego na kategorie prawa jazdy - np. D, C oraz C+E.

* **

Wyrazy „pozycyjne boczne" zastąpiono wyrazami „obrysowe boczne". Ta niewielka zmiana nie została zauważona przez niektórych instruktorów przygotowujących osoby do egzaminu praktycznego na kategorie prawa jazdy - np. D, C oraz C+E.

Ta drobna zmiana, ale jak wiele zmieniająca podczas egzaminu na prawa jazdy została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i obowiązuje już od 1 stycznia 2023 roku. Została ona ujęta w Dzienniku Ustaw z 2022 r. w pozycji 2803 z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Punkt 22. tego rozporządzenia zmieniającego stanowi, iż w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w tabeli w lp. 19 w kolumnie 2 wyrazy "Pozycyjne boczne" zastępuje się wyrazami "Obrysowe boczne",

b) w objaśnieniach do tabeli:

- w odnośniku nr 11 wyrazy „boczne światła pozycyjne” zastępuje się wyrazami „światła obrysowe boczne”,

- w odnośniku nr 26 w zdaniu drugim po wyrazach „w motocyklach” dodaje się wyrazy „i ciągnikach rolniczych”.

W załączniku nr 6, o których wspomniałem powyżej jest mowa o warunkach szczegółowych dotyczących świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego i przyczepy w § 2 tego załącznika jest mowa o warunkach jakim powinny odpowiadać światła zamontowane na pojeździe i są one ujęte we wspomnianej tabeli. I to właśnie w tej tabeli lp. 19 w kolumnie 2 wyrazy „pozycyjne boczne" zastąpiono wyrazami „obrysowe boczne". Ta niewielka zmiana nie została zauważona przez niektórych instruktorów przygotowujących osoby do egzaminu praktycznego na kategorie np. D, C oraz C+E.

Dlaczego? Odpowiadam - dlatego, że w zadaniu nr 1 „Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy” losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie to losuje 1 element spośród elementów:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego

oraz 1 element spośród elementów:

f) działanie świateł pozycyjnych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli występuje.

Jak z powyższego widać jednym z elementów, który może być wylosowany na egzaminie jest element sprawdzania świateł pozycyjnych. Przypominam, że światła pozycyjne są z przodu i z tyłu pojazdu, a na egzaminie nie sprawdzajmy już bocznych świateł pojazdu. Powód zmiany prosty - otóż właśnie światła boczne od 1 stycznia br. mają nową nazwę „obrysowe boczne” w związku z tym nie musimy ich sprawdzać. Wiele osób egzaminowanych nie ma o tym pojęcia, być może ta zmiana umknęła instruktorom.

(fot. MORD Tarnów)

Podsumowując tą krótką zmianę - pamiętajmy, iż nie ma już potrzeby sprawdzania świateł obrysowych bocznych w pojazdach takich jak: autobus czy samochód ciężarowy. Jeszcze do końca roku 2022 należało to uczynić, właśnie te światła nazwane były - „pozycyjne boczne” i je sprawdzaliśmy.

Należy natomiast podkreślić i zaznaczyć, iż na egzaminie praktycznym kategorii C+E będziemy musieli sprawdzić światła obrysowe w przyczepie, dlatego że jedno z kryteriów pierwszego zadania stanowi: „- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.”.

(fot. MORD Tarnów)

Obrysowe boczne w pojeździe i przyczepie

(fot. MORD Tarnów)

W związku z powyższym po złączeniu przyczepy z pojazdem silnikowym na pewno będziemy musieli sprawdzić światła obrysowe, które są zamontowanych na przyczepie i stanowią cześć jej oświetlenia.

Robert Dorosz (Tarnów)