Legislacja

Senacka Komisja Infrastruktury bez stanowiska w sprawie noweli ustawy o autostradach

11 maja 2021

Senacka Komisja Infrastruktury bez stanowiska w sprawie noweli ustawy o autostradach
Senat RP. Komisja Infrastruktury (37.) - 11.05.2021 r. (retransmisja) [kliknij] (fot. Senat RP, facebook)

Senacka Komisja Infrastruktury w dniu wczorajszym [kliknij] rozpatrywała uchwaloną przez Sejm w dniu 15 kwietnia br. ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Nowelizacja wprowadza nowy system poboru opłat drogowych. Stanowiska nie ma.

Komisja Infrastruktury nie zajęła stanowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ani głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości, ani o jej przyjęcie bez poprawek nie przyniosło bowiem rozstrzygnięcia – podsumowała Kancelaria Senatu RP. - Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów. W załączeniu komisja przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji - czytamy w Sprawozdaniu Komisji skierowanym przez jej przewodniczącego senatora Jana Hamerskiego pod obrady plenarne.

Jak mówiła Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, nowelizacja wprowadza nowoczesny jednolity system poboru opłat drogowych, rezygnujący z bramek na autostradach, co ma zwiększyć płynność ruchu. i Rozszerza możliwość stosowania systemu geopozycjonowania satelitarnego również na użytkowników autostrad płatnych. Przedłuża do 30 września 2021 r. okres przejściowy, w którym równocześnie będą działać obecny system poboru opłat drogowych viaTOLL (pozycjonowanie radiowe) i nowy e-TOLL (pozycjonowanie satelitarne), służący do poboru opłat za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych. Zgodnie z nowymi przepisami za przejazd pojazdów lżejszych niż 3,5 t będzie można zapłacić, kupując bilet autostradowy on-line lub wydrukowany np. na stacji paliw czy w kiosku po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Będzie też można uiszczać opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej na smartfonie. Do kontroli opłat przejazdów będą wykorzystywane urządzenia do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Podczas dyskusji senator Stanisław Lamczyk pytał m.in. o konsultacje przepisów z przewoźnikami, senator Alicja Zając zaś o zakres zbieranych danych i ich ochronę. Senator Jadwigę Rotnicką interesowała obsługa biletów papierowych za przejazd. Senator Ryszard Świlski chciał m.in. wiedzieć, czy takie rozwiązania dla pojazdów lżejszych obowiązują już w UE. Swoje wątpliwości co do nowych przepisów zgłaszali przedstawiciele organizacji skupiających przewoźników drogowych.

Ustawa trafi pod obrady 24. posiedzenia Senatu RP X kadencji, które odbędzie się w dniach 12-14 maja. (jm)