Legislacja

Senat w sprawie centralnej ewidencji naruszeń

26 marca 2021

Senat w sprawie centralnej ewidencji naruszeń
Senator Halina Bieda, sprawozdawca Komisji Infrastruktury (fot. Kancelaria Senatu RP)

W Senacie w dniu dzisiejszym odbędzie się głosowanie nad rozpatrzoną 24. marca ustawą nowelizującą ustawę o transporcie drogowym a dostosowującą nasze krajowe prawodawstwo do wymogów europejskich w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji naruszeń, wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wyryte podczas kontroli drogowej.

Cel ustawy. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki sejmowe: 908, 948 oraz druki senackie: 336, 336 A) powstała na bazie projektu rządowego. Jej celem jest dostosowanie prawodawstwa krajowego do wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205. Doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy związane z prowadzeniem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralnej ewidencji naruszeń. Zaproponowane rozwiązania mają umożliwić właściwe przetwarzanie informacji i wymianę komunikatów między punktami kontaktowymi krajów Unii Europejskiej dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki. Informacje mają być wysyłane do tego kraju w UE, gdzie dany pojazd został zarejestrowany. Wymiana informacji o pojazdach z usterkami będzie się odbywała z wykorzystaniem danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Naruszeń (CEN), czyli systemie informatycznym prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego. CEN ma zawierać informacje o numerze VIN kontrolowanego pojazdu i wynikach kontroli ujawniającej poważne bądź niebezpieczne usterki, przekazywane przez głównego inspektora transportu drogowego do innych punktów kontaktowych w Unii Europejskiej, właściwych dla kraju rejestracji pojazdu. Nowe przepisy powinny też zapobiegać nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, wynikającej z różnych poziomów kontroli stosowanych przez państwa członkowskie.

Procedowanie. Ustawa została uchwalona na 26. Posiedzeniu Sejmu RP w dniu 25. lutego br. Do Senatu została przekazana 26. lutego. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 marca 2021 r. Marszałek Senatu w dniu 2 marca 2021 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2021 r. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 336 A). 24. marca na posiedzeniu plenarnym sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu była senator Halina Bieda.

Posiedzenie plenarne Senatu RP. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie plenarne Senatu RP. Przedstawiciel rządu – Rafał Weber – szczegółowo informował o zapisach ustawowych. Zadano tylko jedno pytanie, do dyskusji nie doszło, złożone zostały tylko do protokołu. Głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. (jm)