Legislacja

Taryfikatora mandatów wciąż nie ma, nie opublikowano nawet… projektu

30 grudnia 2021

Taryfikatora mandatów wciąż nie ma, nie opublikowano nawet… projektu
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Już chyba wszyscy już wiedzą, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi zmienione rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zachodzimy w głowę czemu akt nie został dotychczas opublikowany? Przecież mamy już 30 grudnia? Tymczasem RCL zawiesza informację o projekcie, choć… bez projektu [kliknij].

Tekst pierwotny/jednolity. Tekst pierwotny to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń został opublikowany w 2003 r. w Dzienniku Ustaw nr 208, pod pozycją 2023 natomiast tekst jednolity - w 2013 roku pod pozycją nr 1624, w późniejszym czasie dokonano kilku zmian. Co będzie dalej z rozporządzeniem wobec wspomnianego terminu? Po prostu - będzie publikacja z informacją, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym, dniem 1 stycznia 2022 r.

Publikacja projektu bez projektu. W dniu wczorajszym - 29 grudnia jeszcze br. w Rządowe Centrum Legislacji w swoim Biuletynie Informacji Publicznej w Wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów utworzona została zakładka z informacją: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Poinformowano, iż wnioskodawcą czyli autorem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadano numer w wykazie - 147. I… tyle! Tekstu projektu nie ma. Tak oczekiwanego, że jeden z portali informacyjnych przekazywał, iż rozporządzenie już opublikowano. To zdecydowanie spekulacja, publikacji nie ma, więcej… projekt też nie został podany do wiadomości publicznej.

[kliknij] (fot. screen)

Komentarze. „Gazeta Prawna” we wczorajszym artykule pt. „Od 1 stycznia 2022 r. wyższe kary za wykroczenia drogowe. Mandaty na wariackich papierach” zwraca uwagę, iż - Na trzy dni przed wejściem w życie zmian podwyższających grzywny za wykroczenia drogowe policja nie wiedziała, jaki taryfikator ma stosować. (…) do zamknięcia tego wydania DGP wciąż nie został opublikowany taryfikator, czyli rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji wyjaśniali nam, że za przygotowanie dokumentu odpowiada Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podczas gdy resort odsyłał do KPRM, które powinno „lada chwila” opublikować rozporządzenie.[kliknij]. Więcej jak ustaliła przywołana redakcja: (…) z uwagi na możliwe zmiany kształtu taryfikatora po przekazaniu go z MSWiA do KPRM policja nie informowała podległych jednostek o jego treści do czasu publikacji ostatecznej wersji w Dzienniku Ustaw.

I kolejny cytat: - - Choć rozporządzenie nie wprowadza nowych typów czynów zabronionych, a jedynie podwyższa kary za już istniejące wykroczenia, obywatel powinien zawczasu wiedzieć, jaka sankcja grozi mu za dane przewinienie. Projektodawcy tak dużo mówią o prewencyjnym efekcie zmian. Można go jednak osiągnąć tylko wtedy, gdy kierowca będzie świadom, że w razie czego musi się liczyć z koniecznością zapłaty już nie np. 500 zł, lecz 1500 zł. Dlatego publikacja taryfikatora na ostatnią chwilę jest niepoważna - mówi prof. Ryszard Stefański z Uczelni Łazarskiego.

Przypomnijmy ustawa tzw. mandatowa została w Dzienniku Ustaw opublikowana 16 grudnia. W niej delegacja do zmian. Czyli tu zdecydowanie dowiadujemy się co oznacza… „lada chwila”. Nadal nie możemy wyjść ze zdziwienia. (jm)