Legislacja

To od kiedy екзамен w języku ukraińskim?

29 czerwca 2023

To od kiedy екзамен w języku ukraińskim?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra infrastruktury wpłynęło wystąpienie poselskie w sprawie możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy w języku ukraińskim. To kolejne pytania i postulaty, aby taką możliwość resort zgodził się wprowadzić do obowiązującej legislacji.

Posłowie Hanna Gill-Piątek oraz Franciszek Sterczewski skierowali do ministra infrastruktury interpelację [kliknij] w sprawie możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy w języku ukraińskim. To kolejne pytania i postulaty, aby taką możliwość resort zgodził się wprowadzić do obowiązującej legislacji.

Piszą: Szanowny Panie Ministrze! Z informacji płynących z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynika, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacząca wzrosła liczba kandydatów na kierowców, którzy chcieliby zdawać egzamin na prawo jazdy w języku ukraińskim. WORD w Gorzowie Wlkp. zwrócił się nawet do Ministerstwa Infrastruktury z zapytaniem, czy - obok dostępnego egzaminu w jęz. angielskim i niemieckim - będzie stworzona możliwość zdawania egzaminu po ukraińsku. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter odpowiedziała w styczniu 2023 roku, że nie trwają prace nad wprowadzeniem tego rozwiązania. Z uwagi jednak na liczną mniejszość ukraińską w Polsce, a także fakt wprowadzenia wymogu polskiego prawa jazdy w nowelizacji, warto byłoby pochylić się nad tą kwestią ponownie. Język polski nie jest wszak potrzebny do prowadzenia auta na polskich drogach - potrzebna jest znajomość zasad i znaków drogowych, którą udowodnić można podczas egzaminu. Posiadanie polskiego prawa jazdy natomiast daje obcokrajowcom nie tylko więcej samodzielności, ale też dodatkowe opcje zatrudnienia i utrzymywania się. Byłby to też kolejny gest solidarności z Ukrainą, która bohatersko walczy z rosyjskim agresorem.

I tu zadają trzy ważne pytania:

1. Czy aktualnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem ukraińskiej wersji językowej egzaminów na prawo jazdy? Jeśli tak, na jakim są etapie?

2. Jeśli takie prace nie są prowadzone, dlaczego została podjęta negatywna decyzja w tej sprawie? Czy MI prowadziło analizy w tym kierunku? Czy były prowadzone szacunki, ile osób mogłoby być zainteresowane zdawaniem egzaminu na prawo jazdy po ukraińsku?

3. Ile osób zdawało w latach 2019, 2020, 2021, 2022 egzaminy na prawo jazdy w dostępnych językach obcych (angielskim i niemieckim)? Jaki to odsetek całkowitej liczby zdających?

Jak informowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury w resorcie problem jest znany. Czy i kiedy pojawią się postulowane możliwości będziemy informowali. (jm)