Legislacja

Tzw. „lex Uber” wraca do Sejmu

10 maja 2019

Tzw. „lex Uber” wraca do Sejmu
Senat RP. Warszawa, 9.5.2019 - głosowanie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (screen z facebooka) [kliknij]

Senat zakończył prace nad tzw. lex Uber 9 maja br. Wprowadzono 15. poprawek, tak zmienioną ustawę przegłosowano. Za jej przyjęciem głosowało 62 senatorów, jeden był przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że ustawa wróci ponownie do Sejmu.

Senackie procedowanie. Senat RP na swoim 78. posiedzeniu debatował nad byłym rządowym projektem, uchwalonym 26 kwietnia br., ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy - ustawa dotyczy określenia jednakowych wymogów i warunków do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami, co ma sprzyjać uczciwej konkurencji wśród przewoźników, a także zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom. Ponadto w ustawie przewidziano możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej oraz wprowadzono ułatwienia dla osób rozpoczynających działalność związaną z przewozem osób. Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do: Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Wspólne posiedzenie odbyło się 7 maja br. 9 bm. przegłosowano wprowadzenie 15. Poprawek. Przyjęto tak zmienioną ustawę 62 głosami za przy jednym przeciwnym i 21. wstrzymujących się. Ustawa wróci do Sejmu RP.

Senatorskie poprawki w tzw. „lex Uber. Senatorowie zaproponowali wprowadzenie do aktu poprawek. Te m.in. dotyczyły zawieszenia działalności gospodarczej przez taksówkarza bez konieczności zwrotu licencji na przewóz osób; podobnie w sytuacji braku ważnej licencji; wykonujący transport osób w sytuacji braku licencji będzie obwiązany w ciągu 7 dni pisemnie poinformować o tym fakcie przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo; trzyletniego okresu ważności tzw. starych licencji. Ponadto doprecyzowano, że przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób jest obowiązany prowadzić takie pośrednictwo wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję. Kierowca taksówki będzie obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie licencję albo wypis z licencji. Łącznie w Senacie przyjęto 15. poprawek. -

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. - Ustawa jest dziurawa jak sito, na miejscu Ubera dalej wiedziałbym, jak obchodzić polskie przepisy. Tak naprawdę od samych przepisów ważniejsza jest egzekucja prawa, ale bez niej obecna nowelizacja jeszcze bardziej nam zaszkodzi – powiedział redakcji Gazety.pl szef związku zawodowego taksówkarzy Jarosław Iglikowski. (jm)