Legislacja

Unijna droga do osiągnięcia zerowej emisji CO2

14 lutego 2023

Unijna droga do osiągnięcia zerowej emisji CO2
(fot. PIXABAY)

Parlament Europejski zatwierdził nowe cele w zakresie redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, będące częścią pakietu „Fit for 55”.

340 głosami za, 279 przeciw i 21 wstrzymujących się, posłowie do PE poparli porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie zmienionych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych zgodnie ze zwiększonymi ambicjami UE w zakresie klimatu. Nowe przepisy wyznaczają drogę do zerowej emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w 2035 r. (cel całej floty UE polegający na zmniejszeniu emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100% w porównaniu z 2021 r.). Pośrednie cele redukcji emisji do 2030 r. określono na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych.

Inne kluczowe środki przewidziane w rozporządzeniu:

* Komisja przedstawi do 2025 r. metodykę oceny i przekazywania danych dotyczących emisji CO2 w całym cyklu życia samochodów osobowych i dostawczych sprzedawanych na rynku UE, w stosownych przypadkach wraz z wnioskami ustawodawczymi;

* Do grudnia 2026 r. Komisja będzie monitorować różnicę między dopuszczalnymi wielkościami emisji a rzeczywistymi danymi dotyczącymi zużycia paliwa i energii, sporządzić sprawozdanie na temat metodyki dostosowywania indywidualnych poziomów emisji CO2 producentów i zaproponuje odpowiednie działania następcze;

* Producenci odpowiedzialni za niewielkie wielkości produkcji w roku kalendarzowym (od 1 000 do 10 000 nowych samochodów osobowych lub od 1 000 do 22 000 nowych samochodów dostawczych) mogą otrzymać odstępstwo do końca 2035 r. (ci, którzy rejestrują mniej niż 1 000 nowych pojazdów rocznie, nadal być zwolnionym);

* Obecny mechanizm zachęt dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), który nagradza producentów, którzy sprzedają więcej takich pojazdów (o emisji od zera do 50 g CO2/km, takich jak pojazdy elektryczne i sprawne hybrydy typu plug-in) przy niższym poziomie emisji CO2 cele redukcji emisji, będą dostosowywane do oczekiwanych trendów sprzedażowych. Od 2025 do 2029 r. benchmark ZLEV wynosi 25% dla sprzedaży nowych samochodów i 17% dla nowych samochodów dostawczych, a od 2030 r. zachęta zostanie zniesiona;

* Co dwa lata, począwszy od końca 2025 r., Komisja będzie publikować sprawozdanie oceniające postępy w kierunku bezemisyjnej mobilności drogowej.

Cytat. Sprawozdawca Jan Huitema (Renew, Holandia) powiedział: - Rozporządzenie to zachęca do produkcji pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Zawiera ambitną rewizję celów na 2030 r. oraz cel zeroemisyjny na 2035 r., który ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Cele te zapewniają przejrzystość dla przemysłu samochodowego oraz stymulują innowacje i inwestycje dla producentów samochodów. Kupowanie i poruszanie się bezemisyjnymi samochodami stanie się tańsze dla konsumentów, szybciej pojawi się rynek samochodów używanych. Dzięki temu zrównoważona jazda jest dostępna dla każdego.

Następne kroki. Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym tekst będzie teraz musiał zostać formalnie zatwierdzony również przez Radę, zanim wkrótce zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

Tło. 14 lipca 2021 r. w ramach pakietu „Sprawny na 55 lat” Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Wniosek ma przyczynić się do realizacji unijnych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050, przynieść korzyści obywatelom i stymulować innowacje w technologiach bezemisyjnych.

Źródło: Parlament Europejski