Legislacja

Ustawa o elektromobilności opublikowana, jest też projekt rozporządzenia

13 lutego 2018

Ustawa o elektromobilności opublikowana, jest też projekt rozporządzenia

W minionym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (publikacja 7 lutego 2018 r., poz. 317). W ten sposób zakończono procedowanie rozpoczęte w grudniu 2017. Tryb zdecydowanie ekspresowy. Z ta samą datą konsultowany jest projekt aktu wykonawczego do ustawy: rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Pomieszczono w nim wzory nalepek dla pojazdów z napędem elektrycznym, wodorowym i gazowym. Ich dystrybucję mają prowadzić samorządy. Umieszczane od wewnątrz pojazdu na prawym dolnym rogu przedniej szyby (takie rozwiązanie stosuje m.in. Austria, Niemcy czy Francja). Po co nalepki? One mają wskazywać na upoważnienia użytkowników oznaczonego pojazdu do korzystania przywilejów wskazanych w ustawie. Nalepki na pojazdy elektryczne i napędzane wodorem maja być wydawane od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie stosowane będą specjalne tablice rejestracyjne, wzoru jeszcze nie podano. Projektowane znowelizowane rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 lipca 2018 r. i dalszych terminach. Jak czytamy w uzasadnieniu termin został określony w taki sposób, aby był zgodny z przepisami epizodycznymi, przejściowymi i końcowymi określonymi w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W związku z powyższym określono, że projektowane rozporządzenie w zakresie dotyczącym wzoru nalepek do oznaczania pojazdu napędzanego gazem ziemnym wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy. W zakresie wzoru nalepki do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym wymaganej międzynarodowymi przepisami projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. (jm)