Legislacja

Ustawa o transporcie drogowym - kolejny projekt zmian

13 sierpnia 2020

Ustawa o transporcie drogowym - kolejny projekt zmian
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przygotowany w resorcie infrastruktury. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017, str. 3), zwanego „rozporządzeniem (UE) 2017/2205”.

Jak czytamy w ocenie skutków: - Projekt ustawy służy stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017, str. 3), zwanego „rozporządzeniem (UE) 2017/2205”.

W państwach członkowskich UE dąży się do harmonizacji zasad dotyczących drogowych kontroli technicznych zdatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się w UE. Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych w całym okresie ich użytkowania. Kontrole te przyczyniają się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów, ale również do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnym zakresem kontroli stosowanym przez poszczególne państwa członkowskie. (jm)