Legislacja

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - uchwalona

16 grudnia 2019

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - uchwalona
Posłanka Anna Milczanowska (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczący przesunięcia dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o rok tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. uchwalony.

Pierwsze czytanie. Projekt do Sejmu wpłynął 4 grudnia (druk nr 44), wówczas też został skierowany do pracy i pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Odbyło się ono 11 grudnia, komisja wnioskowała o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 52).

Drugie czytanie. 12 grudnia br. na 2. posiedzeniu Sejmu RP IX kadencji poseł-sprawozdawca Anna Milczanowska przedstawiła Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W imieniu klubów i kół poselskich zostały przedstawione 5-minutowe oświadczenia. Odbyła się gorąca debata w trakcie drugiego czytania aktu, zakończona decyzją o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania. Dziękując za dyskusję minister Rafał Weber powiedział: - Nie uważam, żeby nasza propozycja była poważnie ryzykowna jeżeli chodzi o jej nieprzyjęcie w tym roku. W trakcie procedowania tutaj w Sejmie do projektu nie zgłoszona została ani jedna poprawka. Co oznacza, że jeszcze dzisiaj prawdopodobnie będziemy nad nim w wieczornym bloku głosować. Projekt trafi do Senatu. W przyszłym tygodniu dwudniowe posiedzenie Senatu. I jeżeli tam również nie będzie do samego projektu żadnych uwag to pan prezydent będzie miał kilkanaście dni żeby podpisać. I na to, żeby te przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku, żeby łagodnie, bez żadnych komplikacji ulgi nadal obowiązywały, żeby pasażerowie mieli świadomość, że mogą z tych ulg korzystać. Przypominam, że to duża grupa pasażerów bo i studenci i dzieci, osoby niepełnosprawne, bardzo często osoby starsze, ale też przewoźnicy rekompensaty za stosowane przez siebie ulgi utrzymają. (…)

Trzecie czytania i głosowanie. Trzecie czytane także odbyło się 12 grudnia, głosowano nad całością ustawy. Wynik: 304 głosy za, 0 przeciw, 129 posłów wstrzymało się. Ustawę uchwalono. (jm)