Legislacja

Usunięcie pojazdu w 2018 r.

9 sierpnia 2017

Usunięcie pojazdu w 2018 r.
Tabliczka T-25 stosowana powszechnie (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Monitorze Polskim z dnia 3 sierpnia 2017 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (2017.772MP).

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ogłoszono maksymalną wysokość stawek opłat. Aktualnie obowiązujące stawki określono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. (2016.778MP). Stawki zostały powiększone. Dla porównania:

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie – 476 zł (rok 2017) i 486 zł (rok 2018)

b) za każdą dobę przechowywania – 39 zł (rok 2017) i 40 zł (rok 2018);

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie – 594 zł (rok 2017 r.) i 606 zł (rok 2018),

b) za każdą dobę przechowywania – 51 zł (rok 2017) i 52 zł (rok 2018);

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie – 841 zł (rok 2017) i 857 zł (rok 2018),

b) za każdą dobę przechowywania – 73 zł (rok 2017) i 75 zł (rok 2018).

O usunięciu pojazdu może zdecydować policjant, strażnik gminny (miejski). Powód usunięcia: nietrzeźwość kierowcy, brak dokumentów uprawniających do kierowania, stan techniczny pojazdu zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, też gdy pojazd został zaparkowany w miejscu gdzie jest to zabronione, gdy utrudnia on ruch, bądź, gdy bezpodstawnie parkuje na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Decyzję może podjąć także osoba dowodząca akcją ratowniczą. W tym ostatnim wypadku np. strażak, gdy zaparkowane auto utrudnia dotarcie do miejsca wypadku. Holowania dokonują firmy wytypowane przez gminy. Kwoty które wpływają od właścicieli usuniętych pojazdów trafiają do budżetów miast i gmin. (jm)