Legislacja

Uwaga! Proszę ułatwić przejazd! – czyli o trzecim sygnale

29 grudnia 2021

Uwaga! Proszę ułatwić przejazd! – czyli o trzecim sygnale
(fot. PIXABAY)

Posłanka Iwona Michałek skierowała do prezesa Rady Ministrów i ministra cyfryzacji interpelację (nr 29725) w sprawie tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych [kliknij]. Podniesiona kwestia dotyczy postępu prac nad poselskim projektem ustawy dotyczącej wprowadzenia tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych.

Wypadek pojazdu uprzywilejowanego. W swojej interpelacji posłanka nawiązuje do wypadku, który miał miejsce 3 grudnia br. (czołowe zderzenie wozu strażackiego z pojazdem ciężarowym). Zdarzenie miało tragiczny finał - zmarło dwoje strażaków OSK Czernikowo. I w tym kontekście autorka wystąpienia podnosi kwestię przypieszenia prac nad poselskim projektem ustawy dotyczącej prowadzenia tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych.

Projekt ustawy. Inicjatywa grupy posłów została zgłoszona w lutym 2020 r. Prace nad projektem ustawy prowadzone w ramach parlamentarnego zespołu ds. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych (powstał 30 stycznia br. [kliknij]). Zespół miał jedno spotkanie w lipcu [kliknij]. Do ustawy miał być wprowadzony zapis o dodatkowym sygnale do ostrzegania kierowców, kiedy w pobliżu znajduje się pojazd uprzywilejowany. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, oprócz stosowanych dziś sygnałów świetlnych i dźwiękowych służby mogłyby korzystać z sygnału radiowego. - Mechanizm jego działania opiera się na prostym założeniu nadawania specjalnego komunikatu słownego. Dzięki zamontowaniu w karetkach, radiowozach czy wozach straży pożarnej specjalnego urządzenia, pojazdy te mogłyby emitować sygnał radiowy nadający komunikat słowny: "Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd". Taki komunikat usłyszałby każdy kierowca, który będzie miał zainstalowane radio, niezależnie od tego, jakiej stacji słucha, ponieważ każda audycja zostałaby w tym celu na chwilę przerwana. Ponadto komunikat miałby zostać nadawany nawet wtedy, gdy kierowca nie będzie słuchał radia - doprecyzowuje posłanka. Na posiedzeniu - które odbyło się w lipcu - posłowie starali się wypracować standardy potrzebne do przygotowania projektu ustawy regulującej kwestie wykorzystania częstotliwości radiowych (87,5-108 MHz) przez pojazdy uprzywilejowane oraz omówiono możliwości przeprowadzenia testów na wybranym przejeździe kolejowym z wykorzystaniem urządzenia nadawczego Trzeci Sygnał.

Posłanka konkluduje: - Proponowane rozwiązania mogą w przyszłości ocalić życie wielu osobom, ponieważ po usłyszeniu informacji o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym na sygnale, wzmogą swoją ostrożność. I pyta: Czy resortowi znane są założenia projektu ustawy o wprowadzeniu tzw. trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych? Czy resort wie na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne? Czy resort zamierza wesprzeć proces tworzenia projektu ustawy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ile wypadków rocznie ma miejsce w Polsce z udziałem pojazdów uprzywilejowanych? Jaki procent stanowią wypadki śmiertelne? (jm)