Legislacja

W Brukseli o zmianach prawa

4 grudnia 2023

W Brukseli o zmianach prawa
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

W Brukseli trwa posiedzenie Rady ds. Transportu Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Stronę polska reprezentuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W porządku obrad zaplanowano omówienie projektów aktów prawnych dotyczących transportu drogowego m.in. dyrektywy w sprawie praw jazdy.

Od spotkania koordynacyjnego Grupy Wyszehradzkiej polska delegacja rozpoczęła udział w formalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Brukseli 4 grudnia 2023 r. - Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby przedstawiać polskie, zdroworozsądkowe stanowisko dotyczące transportu drogowego w Unii Europejskiej - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że przemożny wpływ na funkcjonowanie unijnego, w tym polskiego sektora transportu drogowego ma kształt umowy Unia Europejska-Ukraina, obowiązującej od 1 lipca 2022 r. W myśl jej zapisów, kierowcy ukraińscy zostali czasowo zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej. Stało się to jednym z głównych powodów zorganizowania przez przedstawicieli branży protestu na polsko-ukraińskiej granicy.

- Zgodnie z deklaracją ministra infrastruktury Alvina Gajadhura, zostały wzmocnione kontrole ciężarówek po polskiej stronie granicy. Jednakże podnosimy ten temat także na szczeblu europejskim, ponieważ to w Komisji Europejskiej znajduje się klucz do usunięcia przyczyn protestu. Chcemy, aby pilnie został powołany komitet do zbadania skutków obowiązywania umowy Unia Europejska-Ukraina na unijny sektor transportu - dodał R. Weber. Wiceszef resortu infrastruktury stwierdził, że Polska będzie zabiegać o poparcie m.in. państw Grupy Wyszehradzkiej w tym postulacie.

W 2021 r. udział polskich przedsiębiorców w przewozach drogowych wykonywanych w relacji: Polska-Ukraina wynosił około 38%, zaś przewoźników z Ukrainy - 62%. Według stanu na koniec października 2023 r. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali zaledwie około 8% takich przewozów, zaś przewoźnicy z Ukrainy - 92%.

Obrady Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii zostały zaplanowane na cały dzień. W programie jest m.in. omówienie propozycji aktów prawnych dotyczących transportu drogowego oraz morskiego. Są to:

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie obciążeń i wymiarów niektórych pojazdów drogowych,

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o przerwach i odpoczynku w sektorze okazjonalnego przewozu osób,

- Dyrektywa w sprawie praw jazdy,

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego,

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu,

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków,

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery,

- Dyrektywa zmieniająca dyrektywę w sprawie dochodzeń dotyczących wypadków w sektorze transportu morskiego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury