Legislacja

W Sejmie projekt kolejnych zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym

5 października 2021

W Sejmie projekt kolejnych zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(fot. PEXELS)

W Sejmie RP zarejestrowano kolejną nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym - druk nr 1608 [kliknij]. Jest rządowy projekt przyjęty przez Radę Ministrów w ostatnich dniach września br. (o czym pisaliśmy [kliknij]). Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany dotyczą kwestii liczników/drogomierzy i rejestracji pojazdów. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury. Sprawozdanie Komisji ma zostać przedstawione podczas 39. posiedzenia plenarnego, które - jak zaplanowano - ma odbyć się w dniach 13 i 14 października br.

Jak to uzasadniają autorzy najnowszego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1608) - z 1 stycznia 2022 r. ma zostać zmieniony art. 66 ustawy - Dział II. Pojazdy. Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów. - Zaproponowana w projekcie zmiana ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi - czytamy. Eksperci obowiązujące zapisy nazywają absurdalnymi, więcej określone nimi kary mogą być płacone przez kierowców za niezawinione niedopełnienie właśnie absurdalnych obowiązków. Regulowane kwestie dotyczą;

- po pierwsze wydawania - niezbędnych do rejestracji - decyzji o odstępstwie od warunków technicznych, jakim podlegają pojazdy mogące poruszać się po drogach (np. ciężarówki specjalistyczne), autorzy projektu proponują przeniesienie zadań związanych z wydawaniem tych decyzji do Transportu Dozoru Technicznego, informacje będą bezpośrednio umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów przy pomocy odpowiedniej aplikacji;

- po drugie - obowiązku zastosowania na stacji kontroli pojazdów procedury kontroli liczników/wskazań drogomierzy w razie konieczności wymiany zespołu zegarów (w tym drogomierza). W aktualnym stanie prawnym takiemu obowiązkowi podlega każdy środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane - także pojazdów, których nie trzeba rejestrować np. wózków widłowych czy maszyn budowlanych. Ten absurd polega na tym, iż diagności często nie mają uprawnień, ale też kompetencji do kontroli maszyn nie drogowych, a stacje nie są do nich przystosowane. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów jedynie właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, to jest pojazdów przystosowanych do poruszania się po drodze, po wymianie drogomierza będzie miał obowiązek zgłoszenia się w stacji kontroli pojazdów, aby dokonano odczytu stanu licznika.

Zaproponowane zmiany przepisów mają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. Projekt zostanie rozpatrzony przez Komisję Infrastruktury, a następnie jej sprawozdanie przedstawione na posiedzeniu plenarnym Sejmu w dniach 13 i 14 października br.