Legislacja

W sprawie dopłat do elektryków dla osób fizycznych

6 lipca 2021

W sprawie dopłat do elektryków dla osób fizycznych

O program dopłat do samochodów elektrycznych ministra klimatu i środowiska zapytała posłanka Krystyna Skowrońska. Przypomina, iż długo zapowiadane programy wystartowały 26 czerwca minionego roku. Jeden z programów tzw. zielony samochód skierowany był do osób fizycznych. Resort wyjaśnia.

Program tzw. zielony samochód. - Na ten cel przeznaczono aż 37,5 mln zł. Osoby fizyczne kupując nowy (czyli niezarejestrowany wcześniej) samochód elektryczny, mogły liczyć na dofinansowanie. Wynosiło ono do 15 proc. wartości samochodu, ale nie więcej niż 18 750 zł. Koszt zakupu samochodu nie mógł przekroczyć 125 tys. zł. Program nie cieszył się jednak dużą popularnością. W ubiegłym roku wniosek o dopłatę do e-auta do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyło zaledwie ok. 400 osób - przypomina posłanka Krystyna Skowrońska. W interpelacji poselskiej pyta ministra klimatu i środowiska: Czy i kiedy wystartuje nowy program z dopłatami do samochodów elektrycznych przeznaczony dla osób fizycznych? Jakie działania zostaną podjęte przez rząd, by nowy program był bardziej atrakcyjny? Jaka wielkość środków będzie przeznaczona w bieżącym roku na nowy program dopłat do aut elektrycznych? Jakie będą dodatkowe przywileje dla osób jeżdżących samochodami elektrycznymi?

Resort klimatu i środowiska w sprawie dopłat do samochodów elektrycznych. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, z upoważnienia ministra odpowiada [kliknij], iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program priorytetowy „Mój elektryk”. I: - Program będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2021-2026. Ogłoszenie naborów wniosków w ramach nowego programu priorytetowego planowane jest po uzyskaniu od Komisji Europejskiej potwierdzenia zgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej. Oraz: - Planowane jest uruchomienie naboru dla osób fizycznych, a także, biorąc pod uwagę powszechnie stosowany sposób korzystania z nowych pojazdów na podstawie umowy leasingu, nabór dla banków na udzielenia leasingobiorcom dofinansowania w formie dopłat do opłat ustalonych w umowie leasingu. Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW oraz stronach internetowych banków, z którymi zostaną zawarte umowy na udostępnienie środków na wypłatę dotacji do opłat ustalonych w umowach leasingu.

Przywileje dla posiadaczy elektryków. Resort przypomina i informuje: - Przywileje dla użytkowników samochodów elektrycznych wynikają z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach (Dz. U. z 2021 r. poz. 110.). Przywileje te to m.in. możliwość jazdy po wyznaczonych buspasach oraz bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na drogach publicznych. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych przywilejów dla użytkowników samochodów elektrycznych. (jm)