Legislacja

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego

23 września 2020

W sprawie minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zaadresowane zostały propozycje i pytania dotyczące spraw minimalizacji hałasu samochodowego i motocyklowego. Problem podnoszony nie tak często, jak powinno to się dziać, a mandatów jednak zbyt mało. Autorzy wystąpienia sugerują ministrom podjęcie działań w celu perspektywicznie eliminacji, a przynajmniej minimalizacji, uciążliwego dla mieszkańców problemu ponadstandardowego hałasu samochodowego i motocyklowego.

- Częstym zjawiskiem, zwłaszcza w okresach cieplejszych, jest poruszanie się pojazdów o uszkodzonych tłumikach lub bez tłumików albo z tłumikami celowo zmodyfikowanymi, aby generować podwyższony hałas (przypominający pojazdy sportowe). Wynikający stąd hałas zaburza spoczynek i ciszę nocną, obniżając jakość życia, w szczególności w miastach, jak też negatywnie oddziałuje na środowisko – piszą posłowie. I sugerują: - Mając powyższe na uwadze, uzasadnione wydaje się wprowadzenie i egzekwowanie norm hałasowych jako wymogów technicznych pojazdów. Jednocześnie Policja powinna kontrolować ustanowione w tym względzie przepisy.

Postawiono następujące niezwykle ważne pytania:

1. Jak wygląda obowiązujący obecnie w tym względzie stan normatywny, w tym jakie są możliwości prawne i faktyczne przeciwdziałania przez Policję, straże gminne oraz mieszkańców opisanym, negatywnym praktykom. Jednocześnie zwracam się o podjęcie działań prawnych i faktycznych w celu minimalizacji, a perspektywicznie eliminacji wskazanych negatywnych praktyk.

2. Jakie są statystyki odnośnie do nakładania mandatów za używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem?

3. Czy prowadzone są pomiary, które pokazują, jaki jest wpływ tego zjawiska na stan środowiska naturalnego oraz miejsce pracy i zamieszkania człowieka?

4. Czy są szacunki, które mówią o społecznych kosztach ponadnormatywnego hałasu transportowego, wynikające z wpływu na zdrowie publiczne, spadek cen nieruchomości czy obniżenie wydajności pracy? Jaki procent ludności Polski narażony jest stale na działanie hałasu?

5. Jakie rozwiązania są stosowane w celu rozwoju i utrzymywania sieci drogowej, by w jak najlepszy sposób chronić przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu samochodowego?

(jm)