Legislacja

W sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych

18 grudnia 2020

W sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W Ministerstwie Infrastruktury na odpowiedź czeka interpelacja w sprawie nadmiaru pionowych znaków drogowych wzdłuż polskich dróg. – Czy ministerstwo dostrzega problem nadmiaru pionowych znaków drogowych przy polskich drogach? – pyta poseł Franciszek Sterczewski.

Poseł Franciszek Sterczewski uzasadnia, iż: - Taka sytuacja wpływa bezpośrednio na uczestników i uczestniczki ruchu – nadmiar znaków powoduje chaos informacyjny, przez co ich przekaz staje się nieczytelny. Opublikowany w 2014 roku raport Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wskazywał, że problemem jest nadmiar pionowych znaków drogowych. Specjaliści wskazują, że zarządcy dróg nie dokonują regularnie przeglądów stawianych znaków, przez co ich liczba wciąż jest zwiększana. Autor interpelacji proponuje: - Należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań, które ograniczyłyby dominację znaków drogowych w przestrzeni publicznej. Takie rozwiązania stosowane są w innych krajach – należy do nich chociażby strefowanie czy stosowanie większej liczby oznaczeń poziomych zamiast pionowych. Pozwoliłoby to także na ograniczenie kosztów, ponieważ stosowanie pionowych znaków drogowych wiąże się z wydatkami, które pokrywać muszą zarządcy dróg. Warto zastanowić się również nad stworzeniem jednoznacznych i spójnych przepisów dotyczących zarówno znaków drogowych, jak i przydrożnych reklam oraz pozostałych komunikatów. Wskazuje także na kwestie estetyczne.

Poseł F. Sterczewski pyta resort infrastruktury:

1. Czy ministerstwo dostrzega problem nadmiaru pionowych znaków drogowych przy polskich drogach?

2. Jakie działania podejmuje bądź planuje podjąć ministerstwo w celu ograniczenia liczby występujących znaków pionowych?

3. Czy obecnie trwają prace bądź konsultacje związane z jakimikolwiek zmianami obowiązującego prawa w tym zakresie?

4. Czy ministerstwo zamierza wprowadzić spójny system dotyczący znakowania dróg?

5. Czy ministerstwo – bądź podległe mu podmioty – zamierzają w najbliższym czasie przeprowadzić bądź zlecić kontrolę występowania pionowych znaków drogowych wzdłuż polskich dróg?

6. Czy ministerstwo zamierza zmienić obowiązujące przepisy dotyczące umieszczania reklam wzdłuż dróg, tak aby ograniczyć ich występowanie? (jm)