Legislacja

Wakacyjne ograniczenia ruchu

14 czerwca 2009

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, z wyjątkiem 15 sierpnia:

-w piątki od godziny 1800 do godziny 2200

-w soboty od godziny 800 do godziny 1400

-w niedziele od godziny 800 do godziny 2200

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Za naruszenie tego zakazu przewoźnik zostanie ukarany karą pieniężną w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 1000 zł. Natomiast kierowca samochodu za złamanie zakazu zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości od 200 do 500 zł.

Słowa kluczowe ograniczenie ruchu