Legislacja

Wiemy kiedy ostatnia zmiana czasu

25 listopada 2021

Wiemy kiedy ostatnia zmiana czasu
(fot. PEXELS)

W wykazie prac legislacyjnych PRM opublikowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 [kliknij]. Autorzy projektu proponują przejście na czas letni już 27 marca 2022 r. W ciągu kolejnych pięciu lat nie będziemy zmieniać czasu letniego i zimowego.

Przypomnijmy czas letni wprowadzony został w Polsce w 1977 r. Jak zostało uzasadnione zgłoszony i opublikowany w wykazie prac legislacyjnych PRM projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (2004.144), zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski, w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu letniego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (2016.1833).

- Wydanie nowego rozporządzenia ma na celu ustalenie szczegółowego harmonogramu wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego na kolejne lata, tj. 2022-2026. Czas letni - to czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas strefowy. Zmiany czasu mają na celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu, zatem czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego - podkreślają autorzy aktu. (jm)

Słowa kluczowe czas letni/zimowy