Przegląd prasy

Partnerzy BRD 2021. Uhonorowano osoby i inicjatywy

29 listopada 2021

Partnerzy BRD 2021. Uhonorowano osoby i inicjatywy
Warszawa, 25 listopada 2021, gala XI Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [fotogaleria - kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Warszawie w historycznej, wyjątkowej Reducie Banku Polskiego odbyła się (25.11.2021) gala wręczenia nominacji i nagród zwycięzcom XI Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021. Wyłoniono 12. nominowanych. Tegoroczni laureaci to: Marcin „Borkoś” Borkowski, MOTOPOZYTYWNI Gdańsk, Firma Arval, Polskie Radio Kierowców. Nagrodę specjalną otrzymał: Marek Dworak. W sposób szczególny uhonorowano Andrzeja Grzegorczyka.

25 listopada 2021 r. odbyła się gala wręczenia nominacji i nagród zwycięzcom XI Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021. To, tak ważne dla środowiska działającego na rzecz poprawy brd, wydarzenie swoją obecnością wyróżnili m.inn.: parlamentarzyści: Michał Szczerba, poseł, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego; Krzysztof Kwiatkowski, senator, członek parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego; przedstawiciele rządu: Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Goście w swoich wystąpieniach mówili o najważniejszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, o wprowadzonych w życie w bieżącym roku i procedowanych zmianach legislacyjnych, o prowadzonych inwestycjach drogowych, o działaniach edukacyjnych itd. Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora stołecznego WORD odczytał list marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Od 2010 r. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego wyróżnia osoby, firmy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media = popularyzatorów bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Organizator konkursu powołał Kapitałę Nagrody, którą w roku bieżącym tworzyli przedstawiciele: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polski, Banku Światowego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy Continental, a także członkowie Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

- ONZ I WHO zakwalifikowały wypadki drogowe jako światowy kryzys równy z epidemią. W Polsce sytuacja jest bardzo trudna. Jesteśmy jednym najbardziej niebezpiecznych krajów Europy. Więcej osób niż na polskich drogach ginie jedynie w Bułgarii, na Łotwie i w Rumunii. Dlatego tak ważna jest edukacja i działania wszystkich sektorów na rzecz poprawy brd. Warto nagradzać tych, którzy przyczyniają się do poprawy brd w Polsce i podkreślać jak ważne i potrzebne projekty realizują - mówiła Dorota Olszewska, Prezeska PBD.

- Ideą konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób i inicjatyw, które są podejmowane w różnych zakątkach Polski, a które dotyczą podnoszenia bezpieczeństwa drogowego. Warto nagradzać tych, którzy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i podkreślać, jak ważne i potrzebne projekty realizują – podsumowała D. Olszewska.

NAGRODĘ SPECJALNĄ za całokształt pracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymał Marek Dworak, były wieloletni dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Oto nominacje i zwycięzcy XI Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021:

Kategoria OSOBA ROKU:

- Marcin „Borkoś” Borkowski – wolontariusz, ratownik medyczny na skuterze;

- Waldemar Kuliński - egzaminator kandydatów na kierowców i kierowców z wieloletnim stażem, który do bezpieczeństwa drogowego podchodzi z prawdziwą pasją;

- Dominik Grabowski - egzaminator WORD w Opolu i sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego. Od lat zaangażowany w działania z młodzieżą i seniorami.

Kategoria ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:

- Grupa Kierowców Dzieciom;

- Motopozytywni Gdańsk;

- Miasto Jest Nasze.

Kategoria FIRMA ROKU:

- Orlen;

- Volvo Poland;

- Arval.

Kategoria MEDIA ROKU:

- Polskie Radio Kierowców;

- Moto.pl;

- SmartRide.pl.

W tym roku nie przyznano nagrody w kategorii instytucja publiczna.

Partnerami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Roku 2021 zostali:

OSOBA ROKU - Marcin „Borkoś” Borkowski - wolontariusz, ratownik medyczny na skuterze;

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU - Motopozytywni Trójmiasto - grupa wolontariuszy, którzy uczą zasad niesienia pierwszej pomocy i promują bezpieczne zachowania na drodze;

FIRMA ROKU - Arval;

MEDIA ROKU - Polskie Radio Kierowców.

Niezwykłym podsumowaniem wydarzenia było uhonorowanie wieloletniego przyjaciela oraz działacza Partnerstwa dla BRD, eksperta brd, byłego sekretarza Krajowej Rady BRD; wiceprzewodniczącego Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym - Anrzeja Grzeorczyka.

Wszystkim zwycięzcom i nominowanym gratulujemy. Na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NOWS opublikujemy szczegółowe omówienia wystąpień Gości, przybliżymy sylwetki i działania laureatów i wyróżnionych. (jm)