Legislacja

Senatorowie zgłaszają kolejne poprawki do tzw. ustawy mandatowej

25 listopada 2021

Senatorowie zgłaszają kolejne poprawki do tzw. ustawy mandatowej
Senat RP, posiedzenie dn. 24 listopada 2021 r. [kliknij] (fot. Grzegorz Krzyżewski/Kancelaria Senatu)

W trakcie 33. posiedzenia plenarnego Senat RP debatował nad nowelizowaną ustawą - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko rządu zaprezentował wiceminister Rafał Weber. Senatorowie pozytywnie ocenili kierunek rozwiązań procedowanej ustawy, zadali wiele ważnych pytań, aby ostatecznie zgłosić kolejne poprawki. W dni dzisiejszym odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury, na piątek zaplanowano głosowania.

W Senacie RP trwa procedowanie nowelizowanej (uchwalonej przez Sejm 29 października, przekazanej do Senatu 2 listopada) ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. W dniu wczorajszym - pierwszego dnia 33. posiedzenia - senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniami Komisji Infrastruktury (posiedzenie 17 listopada) [druk nr 555 A - kliknij] oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (posiedzenie 19 listopada) [ druk nr 555 B - kliknij]. Senator Halina Bieda oraz senator Joanna Sekuła - sprawozdawcy Komisji przedstawiły stanowisko senatorów oraz w imieniu każdego z gremiów wniosły o wprowadzenie poprawek do ustawy. Obydwie Komisje pozytywnie i jednomyślnie zaopiniowały przedłożenie, wprowadzono poprawki, tu przede wszystkim legislacyjne.

Stanowisko rządu zaprezentował oraz odpowiedział na pytania senatorów Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Senatorowie zgłaszali opinie i stanowiska. Mówiono o wysokości proponowanych grzywien i mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, nakładanych na kierowców przystępujących do jazdy po spożyciu alkoholu, ale też wyprzedzania i wymijania pieszych na przejściu na pieszych itp., o nowym taryfikatorze mandatów; o skuteczności egzekucji - chwili zapłaty mandatu, tzw. punktów karnych; o znaczeniu edukacji - tu przede wszystkim dzieci i młodzieży; o kształtowaniu postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego, ale też o pomocy ofiarom i rodzinom ofiar wypadków drogowych. R. Weber konkludował: - Jestem przekonany, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. My w ostatnich latach widzimy tutaj poprawę jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby wypadków, również jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości osób rannych, niestety nie widzimy poprawy jeżeli chodzi o liczbę osób, które tracą życie podczas wypadków drogowych. I właśnie celujemy w te wykroczenia drogowe, które są najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków drogowych w naszym kraju: nadmierna prędkość i alkohol. I mamy nadzieję - jesteśmy o tym głęboko przekonani, że te przepisy w sposób zdecydowany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Senatorowie zgłosili kolejne - niezwykle ważne - poprawki do procedowanej ustawy, a tu m.inn.:

Robert Dowhan: - Zabrakło mi jednego wyrazu. Edukacja! (…). Czy edukacja nie jest ważniejsza niż te wysokie, drakońskie mandaty, które sobie ustalicie i myślicie, że wszyscy będą przepisowo jeździli? - mówił R. Dowhan. Senator zapowiedział zgłoszenie poprawek w sprawie wysokości mandatów;

Krzysztof Kwiatkowski: - Pamiętając o tym, że projekt ma ograniczyć ilość zdarzeń niebezpiecznych - oczywiście nigdzie na świecie nie udało się wyeliminować w stu procentach - musimy pamiętać o ofiarach, o poszkodowanych i ich bliskich, wsparciu dla ofiar wypadków drogowych czyli poszkodowanych tym przestępstwem drogowym. (…) Doceniam to, że projekt, który państwo przedstawiacie, zawiera pewne propozycje dla ofiar wypadków drogowych w tym obszarze odszkodowawczym - podkreślał senator. Dalej mówił o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwanym Funduszem Sprawiedliwości. Przechodząc do meritum swojego wypowiedzi precyzował treść zapowiedzianych poprawek, czyli kwestie których istotą ma być ułatwienia dla poszkodowanych, a nie odebranie im dotychczasowych uprawnień (rent z tytułu zwiększonych potrzeb i rent z tytułu utraconej zdolności do pracy); także kwestie zwolnień z odsetek od przewlekle prowadzonych postępowań sądowych, które dziś traktowane są jako opodatkowany przychód; kolejny postulat - to zwolnienie od opłat sądowych od osób, które o odszkodowania - w omawianym zakresie - się starają.

W dniu dzisiejszym (25.bm) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 65) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i petycji (nr 137). Rozpatrzone zostaną przywołane powyżej wnioski zgłoszone na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane wspólne sprawozdanie. Jutro nasza relacja oraz omówienie poprawek. (jm)