Legislacja

Wizy dla kierowców zawodowych. Rozporządzenie opublikowane

30 sierpnia 2022

Wizy dla kierowców zawodowych. Rozporządzenie opublikowane
(fot. PEXELS)

Transport i Logistyka Polska wystąpiło do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie działań w celu szybszego wprowadzenia procedowanego obecnie projektu rozporządzenia w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu wczorajszym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje z dniem dzisiejszym - 30 sierpnia 2022 r. Do dnia 31 grudnia br. cudzoziemcy będący obywatelami Białorusi lub Ukrainy i przebywający na terytorium RP mogą składać wnioski.

Dzięki interwencji TLP 18 sierpnia br. Minister Spraw Zagranicznych podpisał tak oczekiwane Rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij]. Umożliwi ono dwóm grupom zawodowym, w tym kierowcom wykonującym pracę w transporcie międzynarodowym, posiadającym obywatelstwo Białorusi lub Ukrainy, złożenie wniosku o wydanie wizy krajowej do Ministra Spraw Zagranicznych.

Rozporządzenie w dniu wczorajszym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw - pozycja 1809 [kliknij]. Akt ten określa: okres, w którym cudzoziemcy przebywający na terytorium RP mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych; państwa, których obywatele przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych - do 31 grudnia 2022 r.; dodatkowe warunki dotyczące celów wydawania wiz krajowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, po których spełnieniu cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych; zakres czynności, jakich przedsiębiorca, o którym mowa w art. 79a ust. 2 ustawy, może dokonywać w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej.

Informacje o terminach i procedurach związanych z wydawaniem wiz, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu będą publikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.