Legislacja

Emocje debaty nad systemem poboru opłat drogowych

14 marca 2019

Emocje debaty nad systemem poboru opłat drogowych
Bogdan Rzońca, poseł, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP. 78. posiedzenie Sejmu RP (13.3.2019 r.) (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błaśkiewicz) [kliknij]

W trakcie 78. posiedzenia Sejmu RP, dn. 13 marca 2018 r. debatowano nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury Sejmu RP o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 3259) przedstawił Bogdan Rzońca. Przypomnijmy procedowany projekt ustawy wpłynął do Sejmu RP 5 marca br., dotyczy dodania przepisów umożliwiających realizację czynności związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych przez wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Dokument został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, 13 marca br. odbyła ona debatę i w efekcie przyjęto sprawozdanie (druk nr 3273). - Jest to projekt bardzo mocno oparty w prawie polskim i europejskim, projekt bardzo potrzebny, projekt który ma swoje świetne uzasadnienie i projekt, który nie przeszkadza w poprawianiu prawa skutkującego w tym, że wpływy do budżetu państwa z poboru opłat będą coraz większe - rekomendował projekt Bogdan Rzońca, poseł sprawozdawca.

W trakcie procedowania - wygłoszono oświadczenia klubów i kół, zadano pytania. Poseł Stanisław Żmijan oświadczył: - Propozycja ręcznego powołania operatora wyznaczonego bez trybu oferty publicznej nie może uzyskać naszego poparcia. Poseł Mirosław Suchoń także wskazał na elementy powodujące, iż złożył wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu, jednocześnie złożył kolejne poprawki i zadał pytania. Posłowie pytali o: analizę powrotu do systemu winietowego; kto operuje w zakresie Krajowego Poboru Opłat po 2 listopada 2018 r., kiedy wygasła umowa z firmą KAPSCH (kto formalnie, na jakiej podstawie i na jak długo zawarte zostało ewentualne porozumienie); jakie są koszty zmiany operatora; o ile wzrosła ilość polskich firm, które obsługują system; czy prawdą jest, że rzeczywistą pracę wykonuje firma KAPSCH? Odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień udzielił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poseł Bogdan Rzońca podtrzymał stanowisko, iż projekt jest dobry i potrzebny. W związku ze złożonymi wnioskami projekt ponownie skierowano - do dalszych prac - w ramach Komisji Infrastruktury, której posiedzenie zaplanowano na dzień 14. marca br. (jm)