Legislacja

WORD Warszawa: szkoła kształtuje postawy, też bezpiecznych zachowań na drodze

9 grudnia 2016

Kolejny głos w dyskusji nad projektami podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych, tym razem już nie prekonsultacje, te zakończyły się 9 grudnia, przed nami konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe oraz społeczne. Wpisujemy się w ten kalendarz i poniżej publikujemy list Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie adresowany do minister Anny Zalewskiej. Pełne troski i obaw o system wychowania komunikacyjnego w szkołach, o przyszłość bezpieczeństwa ruchu drogowego na naszych drogach. Zachęcamy do lektury, zachęcamy do wypowiedzi.

Przewidujemy, że projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Edukacji w drugiej połowie lutego - zapowiedział resort edukacji. Oto projekty:

Projekty podstawy programowejhttps://men.gov.pl/projekt-podstawa-programowa

Projekt ramowych planów nauczaniahttps://men.gov.pl/projekty-ramowych-planow-nauczania

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS

 

8fbf0b801785120f6d4d5f4aa5510122f1ea80ba

Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor WORD Warszawa (551-148 fot. J. Michasiewicz)

Warszawa, 7.12.2016 r.

Pani Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

mając na celu troskę o właściwy rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym kraju z ogromnym zainteresowaniem i nadzieją śledzę działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej związane z realizacją zadań wynikających z prac nad reformą systemu oświaty. Możliwość przedstawienia stanowiska w ramach prekonsultacji do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania odczytałem jako niepowtarzalną okazję na systemową zmianę w edukacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jaką niesie planowana reforma.

Polska na tle państw Unii Europejskiej wyróżnia się, jako kraj szczególnie narażony na zagrożenia w ruchu drogowym, a wskaźniki liczby wypadków drogowych nadal zajmują niechlubną czołową pozycję. Stosowane dotychczas rozwiązania w sposób niedostateczny przeciwdziałają niepożądanym skutkom zdarzeń drogowych. Konieczne staje się zatem nakreślenie nowych, długofalowych działań, przyczyniających się do realnej poprawy bezpieczeństwa.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie podejmuje wiele różnorakich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Priorytetem w tych działaniach jest edukacja i szkolenie użytkowników dróg, w szczególności dzieci, poprzez kształtowanie ich bezpiecznych zachowań na drodze. W naszej opinii szkoła jest najważniejszym ogniwem łączącym dzieci, rodziców, nauczycieli oraz instytucje które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła jest również miejscem gdzie nauczyciel kształtuje postawy młodego obywatela, w tym również bezpiecznego zachowania na drodze. W ostatnim czasie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, przeprowadził kilkaset bezpłatnych szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego, w których wzięło udział ponad 3000 nauczycieli. Stała współpraca z tymi nauczycielami oraz placówkami oświatowymi przynosi wymierne efekty w postaci wysokiej jakości prowadzonych zajęć w zakresie wychowania komunikacyjnego na wszystkich etapach edukacji co potwierdzają rodzice, opiekunowie, uczniowie oraz dyrektorzy szkół. Jedynie współdziałanie i zaangażowanie wszystkich tych podmiotów pozwoli na zrealizowanie założonego celu zawartego w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020 jakim jest zmniejszenie do roku 2020 liczby ofiar śmiertelnych wypadków o 50% oraz liczby ofiar ciężko rannych o 40% w stosunku do roku 2010.

Najważniejszym celem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i zdrowia jego uczestników. To człowiek jest podmiotem i adresatem wszystkich podejmowanych działań, natomiast celem kształcenia ogólnego powinno być m.in. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia zaliczamy myślenie, jako umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących m.in. społeczeństwa. Wśród treści nauczania większości przedmiotów, we wszystkich rodzajach placówek oświatowych powinno znajdować się kształtowanie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Tylko poprzez kompleksową edukację będziemy w stanie dołączyć do czołówki Państw dbających o bezpieczeństwo swojego obywatela. W związku z powyższym wyrażam nadzieję, że w podejmowanych działaniach szeroko rozumiana edukacja na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdzie swoje właściwe miejsce. Historyczna szansa poprawy tego bezpieczeństwa będzie wykorzystana dla dobra wszystkich obywateli i będziemy mogli powiedzieć przyszłym pokoleniom, że zrobiliśmy wszystko aby na drogach nie ginęli nasi bliscy.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Marek Szczygielski

Dyrektor WORD Warszawa

ea92793c731a59d73ab0e11d7c7e230ac6a14286

5cd4a082f450cd38755f93c87b877814cd2cefc2

(551-152-153)