Legislacja

Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów

15 lutego 2024

Wraca projekt zmian w stacjach badań technicznych pojazdów
(fot. PIXABAY)

Wczoraj w wykazie Rządowego Procesu Legislacyjnego pod nr 6 [kliknij] utworzona została informacja o projektowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Przypomnijmy projekt wcześniejszy nr 347 wykazu [kliknij], bo z 27 listopada 2023 r., został wycofany.

Z datą 7 lutego 2024 r. do uzgodnień trafił otwarty projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Minister infrastruktury wystosował zaproszenie do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu, tę zaplanowano na 16 lutego. Uczestnicy otrzymali zestawienie zgłoszonych uwag w ramach konsultacji publicznych. Zaproszono przedstawicieli Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

Przedstawiony tekst projektu opatrzono data 16 stycznia 2024 r. Umożliwia on przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym podstawowej stacji kontroli pojazdów. (jm)