Legislacja

Zabezpieczenia zbiorników paliwa

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

18 lutego 2006

Opublikowano Dyrektywę Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Słowa kluczowe badania techniczne
Źródło Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 48, poz. 16.