Legislacja

Samo restrykcyjne prawo nie wystarczy! Brakuje prewencji! - obawiają się posłowie

23 marca 2017

Samo restrykcyjne prawo nie wystarczy! Brakuje prewencji! - obawiają się posłowie
Przemawia poseł Krzysztof Paszyk (Fot. Sejm RP Krzysztof Białoskórski)

W pierwszym dniu 38. posiedzenia plenarnego Sejmu RP izba przeprowadziła drugie czytania dziewięciu projektów ustaw. Wśród tych projekt zawarty w dokumencie o numerze 1231 zawiera rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Rząd proponuje m.in. zaostrzenie kar dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej oraz kontynuacja jazdy będzie uznane za przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Wobec takich osób sąd będzie musiał ponadto orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1231 i 1343) przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. W imieniu klubów i kół zostały wygłoszone 5. minutowe oświadczenia. Poseł Waldemar Buda mówił: - Zmiany należy uznać za właściwe, a kierunek w dobrej sprawie. Zaostrzenie odpowiedzialności, wydłużenie postępowania, zmiana niektórych wykroczeń na przestępstwa to niewątpliwie dobry kierunek. Z kolei poseł Michał Szczerba wskazał: - Mam wrażenie, że w ostatnim czasie opinia publiczna jest zbulwersowana wydarzeniami w ruchu drogowym w ostatnim czasie. (…) Sytuacje nadużywania pojazdów uprzywilejowanych. (…). Fakty pokazuje, że musimy bardzo uważnie monitorować jak traktowany jest obywatel. Poseł Jerzy Jachnik - analizował: - Jak zwykle zamysł jest dobry, gorzej z wykonaniem. (…) Dla przykładu wskazał, że w efekcie może nastąpić wydłużenie czasu postępowania. Z kolei poseł Mirosław Pampuch mówił: - Projekt zakłada m.inn. uznanie za przestępstwo ucieczki przed kontrolą w ruchu drogowym. (…) Zmiany mają wyłącznie wymiar przede wszystkim populistyczny. (…). Państwo chcecie rozwiązać problemy bezpieczeństwa na polskich drogach wyłącznie poprzez zastraszenie obywateli -  potencjalnych sprawców - wymiarem kar. Nie ma natomiast jakichkolwiek działań ze strony rządu, które byłyby działaniami prewencyjnymi i dawałyby rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poseł Krzysztof Paszyk: - Cel niewątpliwie bardzo szczytny i potrzebny. (…) - Nie będę nazbyt oryginalny i podzielę obawy przedmówców - czy ta surowość kary to wszystko, aby w stosunkowo szybkim czasie ten stan rzeczy ukrócić. Są dwa obszary, które powinny za zaostrzeniem kary podążać. Pierwszy obszar to jest prewencja, która w ostatnim czasie - wydaje się - zaczyna zupełnie ustępować miejsca zupełnie innym działaniom. W przeszłości niezłe efekty przynosiły kampanie informacyjne, działalność policji w zakresie edukacji, szeroko rozumianej promocji i przeciwdziałania określonym zachowaniom. Tego teraz nie widzę i szkoda, że o tym tak mało się mówi. I drugi obszar - to jest infrastruktura, i to rozumiana bardzo szeroko , nie tylko jako nowe - bezpieczniejsze drogi, ale też szereg przedsięwzięć towarzyszącym ruchowi drogowemu, a oddziałujących na poprawę bezpieczeństwa. (…) Ubolewamy, że  tylko tak wąsko podchodzimy do problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa, z ograniczeniem wypadków śmiertelnych. (…).

Projekt trafił do bloku głosowań. (jm)