Legislacja

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym

26 sierpnia 2016

dcddadbabe3a3e9c7a7529d226c777ef61b3d6e3

(545-64 fot. Jola Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (2016.1342). Ustawa – powstała w wyniku inicjatywy senackiej - dotyczy przesunięcia o rok terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (na dzień 1 stycznia 2018 r.) dzięki czemu do tego czasu pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy z jednostką samorządu terytorialnego