Legislacja

Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

21 września 2020

Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego
(fot. Sejm RP / Rafał Zambrzycki)

Ścieżka rozwoju i awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, zmiany w systemie szkolenia oraz objęcie operatorów ochroną prawną to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego przyjęta dziś (17 września br.) przez Sejm. Teraz nowe przepisy trafią do rozpatrzenia przez Senat.

Od kilku lat w MSWiA podejmowane są konkretne działania związane z rozwojem centrów powiadamiania ratunkowego: przejęcie numeru alarmowego 997, pełna informatyzacja kontaktów CPR-ów ze służbami oraz przyjmowanie zgłoszeń w formie innej niż telefoniczna – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas prac nad ustawą w Sejmie. – Dzięki projektowanym zmianom przed operatorami CPR zostanie otwarta ścieżka rozwoju i awansu zawodowego. Ten element pozwoli na to, by więcej osób chciało tę pracę podjąć – dodał.

Dzięki ustawie, w centrach powiadamiania ratunkowego pojawi się możliwość awansu na nowe stanowiska: starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów-trenerów. Ustawa określa również wymagania, jakie będzie musiała spełniać osoba zatrudniona na poszczególnych stanowiskach w CPR. Nowelizacja wprowadza także bezterminowe certyfikaty operatorów numerów alarmowych.

Zgodnie z założeniami ustawy, w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będzie m.in. utrzymywanie i rozwój systemu teleinformatycznego centrów powiadamiania ratunkowego, zachowywanie ciągłości funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń pracowników CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie SPR.

Kolejną istotną zmianą, wprowadzaną w ustawie, jest objęcie operatorów numerów alarmowych ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, o której mowa w kodeksie karnym. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń.

Ponadto w ustawie uregulowano kwestię aplikacji mobilnej Alarm 112. Jest to aplikacja umożliwiająca wysyłanie do centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS. Aplikacja mobilna jest dostępna bezpłatnie od stycznia 2020 r. w sklepach Google Play i App Store.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, które zaczną obowiązywać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. (MSWiA)