Legislacja

Zwiększenia uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kat. B nie będzie

13 grudnia 2017

Zwiększenia uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kat. B nie będzie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pisze: minister Infrastruktury nie zamierza prowadzić prac nad zmianą przepisów dotyczących zwiększenia uprawnień kierowców w zakresie kat. B.

Poseł Paweł Szramka wystąpił do ministra infrastruktury z interpelacją nr 16805 w sprawie uprawnień kierowców do kierowania pojazdami. Propozycje rozszerzenia uprawnień kierujących pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B zaproponowali przedstawiciele środowiska kierowców uzasadniając, iż w niektórych krajach Europy kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii B (pojazdy do 3,5 tony) dłużej niż 5 lat automatycznie nabywa prawa do kierowania pojazdami o masie całkowitej do 7,5 tony, bez konieczności zdawania na kat. C. Przepis ten eliminuje z dróg przeładowane busy, których kierowcy starają się naginać przepisy. Dzięki temu nasze drogi mogą stać się bezpieczniejsze, a służby drogowe mogą mieć mniej obowiązków. Obecnie w Polsce nie ma przepisów, które przewidywałyby rozwiązanie pośrednie pomiędzy kat. B a C. Poprzez wprowadzenie nowych przepisów doprowadzimy do oszczędności w kieszeniach kierowców; ożywienia sprzedaży na rynku samochodów do 7,5 tony; wyeliminowania z dróg przeciążonych busów; zwiększenia wpływów do budżetu z systemu Viatol; zmniejszenia ilości Tirów na drogach na rzecz mniejszych samochodów dostawczych – czytamy w uzasadnieniu wniosku. Poseł Szramka wystąpił do ministra z zapytaniem o ewentualne rozważenie zmiany przepisów.

W imieniu resortu wypowiedział się wiceminister Marek Chodkiewicz przypominając, iż wynikające z art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przepisy dotyczące zakresu pojazdów którymi można kierować posiadając prawo jazdy poszczególnych kategorii są bezpośrednim przeniesieniem do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy oraz przepisów Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. - Żaden z powyższych aktów prawnych nie pozwala Państwu członkowskiemu na wprowadzenie na swoim terytorium odstępstwa polegającego na zezwoleniu kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii B na kierowanie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – konkludował minister. I odpowiedział posłowi: - Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Minister Infrastruktury nie zamierza prowadzić prac nad zmiana przepisów w proponowanym przez Posła zakresie. (jm)